Toàn Bộ Mã Giảm Giá Shopee Từ 9h-21h Thứ 6 Mặc Đẹp 20/10

⭐️1. Khung giờ săn sale: Mở Shopee / Shopee

📌a. Các mã khác:

15KSHOPEE1510 giảm 15k đơn từ 100k

SPPP2OCT8K giảm 8k đơn từ 120k

 

📌b. Áp list sp: Mở Shopee / Sản phẩm có mã giảm giá riêng

► 9H, 12H: Back lượt AFLSQ10 giảm 50k đơn từ 150k

 

📌c. Áp list lọc sp: Mở Shopee / Sản phẩm có mã giảm giá riêng

► 9H, 12H: Back lượt AFFXA74 giảm 15% tối đa 99k đơn từ 499k

► 9H, 12H: Back lượt AFFUU78 giảm 15% tối đa 99k đơn từ 499k

► 9H, 12H: Back lượt AFFKA61 giảm 15% tối đa 150k đơn từ 750k

 

📌d Áp list lọc sp: Mở Shopee / Sản phẩm có mã giảm giá riêng

► 9H, 12H: Back lượt AFFVL23 giảm 20% tối đa 30k đơn từ 99k

 

📌e. Áp list lọc sp: Mở Shopee / Sản phẩm có mã giảm giá riêng

► 9H, 12H: Back lượt AFFNM60 giảm 30k đơn từ 99k

 

📌f. Áp list: Mở Shopee / Sản phẩm có mã giảm giá riêng

► 9H, 12H: Back lượt AFFUNPO0 giảm 50k đơn từ 150k (back lượt lúc 9H, 12H)

 

⭐️2. Các voucher sẽ có trong Livestream:

🔔 Voucher có sẵn trong ví:Mở Shopee / Voucher trong ví

► 0H: Mã giảm 60K đơn từ 250K toàn sàn shopee (lọc user)

► 0H, 12H, 18H: Mã freeship giảm 25K đơn từ 25K (12H, 18H là mã back lượt)

► 0H, 12H, 18H: Mã giảm 20% tối đa 40k đơn từ 100k áp Thời Trang & Làm đẹp đã có trong ví voucher (12H, 18H là mã back lượt)

► 0H, 12H, 18H: Mã giảm 25% tối đa 20k đơn từ 50k đã có trong ví voucher (12H, 18H là mã back lượt)

► 0H, 12H, 18H: Mã giảm 25% tối đa 10k đơn từ 0k đã có trong ví voucher (12H, 18H là mã back lượt)

► 0H, 12H, 18H: Mã giảm 50% tối đa 25k đơn 0đ cho thời trang (12H, 18H là mã back lượt)

► 11H: Mã giảm 50% tối đa 25k đơn từ 0đ toàn sàn shopee (12H, 18H, 20H back lượt)

► 11H: Mã giảm 80K đơn từ 400K toàn sàn shopee (12H, 18H, 20H back lượt)

► 11H: Mã giảm 15% tối đa 70k đơn từ 100K toàn sàn shopee (12H, 18H, 20H back lượt)

 

⭐️3. Một số mã khác:

📌a. Voucher trong ví User: Mở Shopee / Voucher trong ví

► Mã Freeship Live 25k/25k

► Mã Live giảm tới 70k

 

📌b. Các mã khác:

CBMNF002 giảm 12% tối đa 40k đơn từ 100k

CBMNF001 giảm 10% tối đa 10k đơn từ 50k

CBFA59K giảm 10k đơn từ 59k

CBFA99K giảm 12% tối đa 20k đơn từ 99k

CBUST003 giảm 12% tối đa 50k đơn từ 250k

CBUST002 giảm 12% tối đa 30k đơn từ 150k

CBUST001 giảm 10% tối đa 15k đơn từ 50k

VESO2510 giảm 100k đơn từ 500k

ELAP8WR giảm 10% tối đa 2200k đơn từ 3000k

ELSS10W giảm 10% tối đa 2500k đơn từ 3000k

ELSS8W giảm 8% tối đa 3000k đơn từ 3000k

ELAP10W giảm 10% tối đa 2500k đơn từ 3000k

ELAP8W giảm 8% tối đa 3000k đơn từ 3000k

 

⭐️4. Shopee Rewards: Mở Shopee / Ưu đãi Khách hàng thân thiết

► Săn loạt mã tới 3m các khung giờ.

► Lưu loạt Freeship giảm tới 100k

► Hoàn tới 200k xu đơn từ 400k

 

⭐️5. Mall mới lên sàn: Mở Shopee / Sale Shop Mall mới 20/10

ICBFRI15 giảm 15k đơn từ 99k

ICBFRI25 giảm 25k đơn từ 149k

ICBFRI300 giảm 10% tối đa 300k đơn từ 250k

► Voucher ưu đãi từ các shop bán.

► Ưu đãi mua 1 tặng 1, deal 1k, x9k

 

⭐️6. Ưu đãi KOL - Thời Trang: Mở Shopee / Ưu đãi từ KOL

► Lưu trên banner + dùng ngay mã giảm 20% tối đa 40k đơn từ 99k

 

⭐️7. Thời trang: Mở Shopee / Sale Thời trang 20/10

2010FA25K1 giảm 10% tối đa 25k đơn từ 99k đã có sẵn trong ví voucher

2010FA25K2 giảm 10% tối đa 25k đơn từ 99k đã có sẵn trong ví voucher

2010FA40K1 giảm 12% tối đa 40k đơn từ 250k đã có sẵn trong ví voucher

2010FA40K2 giảm 12% tối đa 40k đơn từ 250k đã có sẵn trong ví voucher

FADEP2020 giảm 15% tối đa 50k đơn từ 300k đã có sẵn trong ví voucher

FADAY2010 giảm 10% tối đa 25k đơn từ 99k đã có sẵn trong ví voucher

FAFRI2010 giảm 15% tối đa 30k đơn từ 99k đã có sẵn trong ví voucher

NSF10P3FS giảm 20k đơn từ 50k

FATPBAU2 giảm 15% tối đa 40k đơn từ 150k

FATPBAU1 giảm 15% tối đa 40k đơn từ 150k

► Voucher ưu đãi từ các shop bán.

► Săn voucher 50k, 200k các khung.

FAGOFF1 giảm 200k đơn từ 0k

FAGOFF2 giảm 50k đơn từ 0k

► Săn voucher thời trang 200k các khung:

 

⭐️8. Mỹ phẩm: Mở Shopee / Sale Mỹ Phẩm 20/10

COS200KMALL20 giảm 10% tối đa 200k đơn từ 350k

COSSOCIAL20 giảm 15% tối đa 50k đơn từ 99k

COS50KMS20 giảm 10% tối đa 50k đơn từ 250k

COS50KALL20 giảm 10% tối đa 50k đơn từ 250k

COS200KMS20 giảm 10% tối đa 200k đơn từ 350k

COS50KMS20P giảm 10% tối đa 50k đơn từ 250k đã có sẵn trong ví voucher

COS200K20P giảm 10% tối đa 200k đơn từ 350k đã có sẵn trong ví voucher

► Mã Live giảm 12% tối đa 500k đơn từ 300k đã có sẵn trong ví voucher

► Mã Live giảm 15% tối đa 50k đơn từ 99k đã có sẵn trong ví voucher

► Mã Live giảm 25% tối đa 100k đơn từ 199k đã có sẵn trong ví voucher

► Mã Live giảm 25% tối đa 25k đơn từ 99k đã có sẵn trong ví voucher

► Voucher ưu đãi từ các shop bán.

► Ưu đãi mua 1 tặng 1, deal x9k.

► Săn voucher 30k, 100k shop bán:

VUBI3010 giảm 30k đơn từ 0k

STORE20VA giảm 30k đơn từ 0k

ROMA30KA giảm 30k đơn từ 0k

PAUL10PV3 giảm 30k đơn từ 0k

NERM20OCT giảm 30k đơn từ 0k

MAYBBT30K giảm 30k đơn từ 0k

LARO99KPV giảm 99k đơn từ 400k [30]

LOREBTD20 giảm 30k đơn từ 0k [100]

KIEH30K2 giảm 30k đơn từ 0k [100]

INNI100 giảm 100k đơn từ 400k

HANGY100A giảm 100k đơn từ 400k

► Săn voucher 100k/300k các khung:

► Áp dụng list sp: Mở Shopee / Sản phẩm có mã giảm giá riêng

COS100K9H20 giảm 100k đơn từ 300k

 

⭐️9. Siêu hội Hàn: Mở Shopee / Siêu Sale Hàn Quốc 20/10

► Voucher ưu đãi từ các shop bán.

► Săn deal đồng giá x9k, mua 1 tặng 1.

► Săn voucher shop bán lúc 0h:

TOPKV0006 giảm 30k đơn từ 0k

LAUR1020 giảm 30k đơn từ 0k

LABEOCT20 giảm 30k đơn từ 0k

COSN2010 giảm 30k đơn từ 0k

COSMVN123 giảm 30k đơn từ 0k

BEAU1020D giảm 30k đơn từ 0k

YOUN31020giảm 30k đơn từ 0k

TORRAKSLE giảm 50k đơn từ 165k

BESTKROCT giảm 30k đơn từ 32k

FORM1020K giảm 40k đơn từ 80k

COSBO95D giảm 30k đơn từ 0k

► Săn voucher 400k các khung giờ:

► Áp dụng list sp: Mở Shopee / Sản phẩm có mã giảm giá riêng

► 9h: MEGAKOREA9H giảm 400k đơn từ 0đ

 

⭐️10. Shopee Beauty: Mở Shopee / Sale Shopee Mỹ Phẩm

COSBAU50 giảm 5% tối đa 50k đơn từ 200k

COSBAU100 giảm 10% tối đa 100k đơn từ 300k

► Voucher ưu đãi từ các shop bán.

► Mở quà săn xu lúc 0h.

 

⭐️11. Shop nổi bật Xtra: Mở Shopee / Sale Shop nổi bật Xtra

NSF10P330 giảm 30k đơn từ 85k

NSF10P3FS giảm 20k đơn từ 50k

NSF10P320 giảm 20k đơn từ 55k

NSF10P3HB giảm 20k đơn từ 50k

NSF102020 giảm 20k đơn từ 50k

NSF102030 giảm 30k đơn từ 85k

► Voucher ưu đãi từ các shop bán.

► Săn deal đồng giá 1k các khung.

► Săn voucher 50k/149k các khung.

► Tham khảo list áp: Mở Shopee / Sản phẩm có mã giảm giá riêng

► 9h: NSF109H2 giảm 50k đơn từ 149k

 

⭐️ 12. Home Club: Mở Shopee / Ưu đãi Thành viên HomeClub 20/10

LIFEMCT10HC giảm 70k đơn từ 500k đã có sẵn trong ví voucher

LIFEHM50K giảm 12% tối đa 50k đơn từ 150k đã có sẵn trong ví voucher

LIFEHOME50K giảm 12% tối đa 50k đơn từ 150k đã có sẵn trong ví voucher

LIFEHWOCT giảm 25k đơn từ 120k

LIFEHOME30K giảm 15% tối đa 30k đơn từ 120k

LIFEHOME50K giảm 12% tối đa 50k đơn từ 150k

LIFEHM50K giảm 12% tối đa 50k đơn từ 150k

► Voucher ưu đãi từ các shop bán

► Mở hộp quà săn xu, săn voucher.

► Tặng mã 25k thành viên mới, deal x9k

 

⭐️13. Top deal hot trend: Mở Shopee / Bắt trend giá sốc

► Lưu thêm 1 mã Freeship tại banner.

► Xem thêm các ưu đãi shop bán.

 

⭐️14. Ưu đãi Brand: Mở Shopee / Siêu Sale Thương Hiệu 20/10

ELMI400K5 giảm 400k đơn từ 4000k

SHISBAU10 giảm 70k đơn từ 1000k

► Voucher khác từ shop bán.

► Ưu đãi mua nhiều giảm sâu, quà 0đ.

 

⭐️15. Đóa hoa hồng: Mở Shopee / Chương trình Đoá Hoa Hồng

► Cơ hội trúng tới 50k xu mỗi ngày

 

⭐️16. Quà tặng Shopee: Mở Shopee / Quà tặng Shopee

► Thu thập vật phẩm đổi 10k xu

 

⭐️17. Viết Review - Trúng Macbook: Mở Shopee / Chương trình Khoe Video Trúng MacBook Air

 

► Cơ hội trúng Macbook Air cùng voucher tới 4m