Toàn Bộ Mã Giảm Giá Shopee từ 9h - 21h Thứ Năm Ngày 26/10

⭐️1. Khung giờ săn sale: Mở Shopee / Khung giờ săn sale 26/10

► Lưu mã Freeship 10k/0đ tại banner.

► Đón chờ ngày săn iphone.

 

📌a. Voucher trong Ví User:

26BAU3 giảm 20% tối đa 50k đơn từ 200k

26BAU2 giảm 20% tối đa 30k đơn từ 99k

26BAU1 giảm 20k đơn từ 50k

 

📌b. Áp dụng Thời trang - Làm đẹp: Mở Shopee / Sản phẩm có mã giảm giá riêng

DEPCOSHOPEE50 giảm 50k đơn từ 350k

DEPCOSHOPEE150 giảm 14% tối đa 150k đơn từ 800k

DEPCOSHOPEE100 giảm 14% tối đa 100k đơn từ 600k

SHOPEETANG200 giảm 14% tối đa 200k đơn từ 850k

SHOPEE100K giảm 100k đơn từ 799k

 

📌c. Áp list sản phẩm: Mở Shopee / Sản phẩm có mã giảm giá riêng

► 0h: AFFGMCW6 giảm 28k đơn từ 99k [0%]

 

📌d. Áp chung list: Mở Shopee / Sản phẩm có mã giảm giá riêng

► 0h: AFFWK30 giảm 15% tối đa 68k đơn từ 199k

► 0h: AFFUQ46 giảm 15% tối đa 150k đơn từ 799k

► 0h: AFFRR35 giảm 15% tối đa 88k đơn từ 299k

 

📌e. Áp chung list: Mở Shopee / Sản phẩm có mã giảm giá riêng

► 0h: AFFGMTA9 giảm 20% tối đa 65k đơn từ 249k

► 0h: AFFGMCW6 giảm 28k đơn từ 99k

 

📌f. Áp chung list: Mở Shopee / Sản phẩm có mã giảm giá riêng

► 0h: AFFCLSE giảm 40k đơn từ 199k

► 0h: AFFCLPLX giảm 25% tối đa 99k đơn từ 299k

 

⭐️4. Các voucher sẽ có trong Livestream:

🔔4.1. Voucher có sẵn trong ví:Mở Shopee / Voucher trong ví

► 0H, 12H, 18H: Mã freeship 25K đơn 25K toàn sàn 💢

► 0H, 12H, 18H, 20H: Mã giảm 80K đơn từ 400K toàn sàn Shopee 💢

► 12H, 18H: Mã giảm 50%, 40%, 30% tối đa 25K đơn từ 0Đ toàn sàn shopee (Tùy tài khoản) 💢

► 12H, 18H, 20H: Mã giảm 15% tối đa 70k đơn từ 100k có sẵn trong ví voucher

► 12H, 18H: Mã giảm 15% tối đa 50k đơn từ 250k cho thời trang & làm đẹp có sẵn trong ví voucher

► 12H, 18H, 20H: Mã giảm 60K đơn từ 250K toàn sàn Shopee (lọc user)

► 12H, 18H: Mã giảm 20% tối đa 40k đơn từ 100k cho thời trang, làm đẹp có sẵn trong ví voucher ( 12h, 18H là mã back lượt)

► 12H, 18H: Mã giảm 25% tối đa 20k đơn từ 50k có sẵn trong ví voucher ( 12h, 18H là mã back lượt)

► Mã giảm 50% tối đa 25k đơn 0đ cho thời trang, List áp dụng => Mở Shopee / Sản phẩm có mã giảm giá riêng

► Mã giảm 50K đơn 200K thời trang, List áp dụng => Mở Shopee / Sản phẩm có mã giảm giá riêng

 

 

⭐️2. Sale mở màn 11.11: Mở Shopee / Siêu Sale Thời Trang

SPPP3OCT8K giảm 8k đơn từ 120k

SPPP3OCT8KBL giảm 8k đơn từ 120k

SPLOCTALL1 giảm 10% tối đa 100k đơn từ 200k

► Voucher ưu đãi từ các brand.

 

⭐️4. Đời sống: Mở Shopee / Sale Đời Sống 26/10

► Voucher ưu đãi từ các shop bán.

► Quà tặng 0đ từ các shop bán.

► Săn voucher tới 200k các khung:

► Áp dụng sp Đời sống Mall: Mở Shopee / Sản phẩm có mã giảm giá riêng

► 0h: LIFEMC91088K giảm 88k đơn từ 300k

► 0h: LIFEMC91020K giảm 20k đơn từ 99k

► 0h: LIFEMC910200 giảm 15% tối đa 200k đơn từ 999k

 

⭐️5. Mẹ bé: Mở Shopee / Sale Mẹ và Bé

MKB15K26 giảm 15k đơn từ 150k

MKB50KA26 giảm 5% tối đa 50k đơn từ 250k

MKB70K26 giảm 7% tối đa 70k đơn từ 400k

MKB50KB26 giảm 8% tối đa 50k đơn từ 150k

FMCGTT30K03 giảm 30k đơn từ 99k

FMCGTT100KA03 giảm 100k đơn từ 500k

FMCGTT100KB giảm 100k đơn từ 500k

FMCGTT100K03 giảm 15% tối đa 100k đơn từ 50k

SMKB2610 giảm 12% tối đa 150k đơn từ 500k

► Voucher ưu đãi từ các shop bán.

► Săn deal đồng giá x9k

 

⭐️6. Quốc tế: Mở Shopee / Sale Hàng Quốc Tế 26/10

► Voucher ưu đãi từ các shop bán.

► Săn deal giảm tới 50%, x9k

 

⭐️7. Thời trang: Mở Shopee / Shopee Thời trang

FASPHAULOCT21 giảm 12% tối đa 30k đơn từ 99k

FASPHAULOCT22 giảm 12% tối đa 40k đơn từ 300k

 

⭐️8. Tech Zone: Mở Shopee / Sale Shopee TechZone 26/10

► Voucher ưu đãi từ các brand.

 

⭐️9. Shop lên sàn mới: Mở Shopee / Siêu sale shop mới

NSF10P330 giảm 30k đơn từ 85k

NSF10P3FS giảm 20k đơn từ 50k

NSF10P320 giảm 20k đơn từ 55k

NSF10P3HB giảm 20k đơn từ 50k

NSF102530 giảm 30k đơn từ 85k

NSF102550 giảm 50k đơn từ 149k

NSF102520 giảm 25k đơn từ 50k

► Voucher ưu đãi từ các shop bán.

 

⭐️10. Top deal hot trend: Mở Shopee / Bắt trend giá sốc

SKAMB2610 giảm 10% tối đa 50k đơn từ 300k

SKAMFAHOT26 giảm 20% tối đa 100k đơn từ 350k

SKAMGPHC2610 giảm 10% tối đa 70k đơn từ 179k

SKAMH2610 giảm 12% tối đa 150k đơn từ 800k

► Lưu thêm 1 mã Freeship tại banner.

► Xem thêm các ưu đãi shop bán.