Tiết Lộ Toàn Bộ Mã Săn Shopee Từ 0H Thứ 7 Mỹ Phẩm 28/10

⭐️1. Khung giờ săn sale: Mở Shopee / Khung giờ săn sale 28/10

► Lưu mã Freeship 10k/0đ tại banner.

► Đón chờ ngày săn iphone.

 

📌a. Áp dụng TT - LĐ: Mở Shopee / Sản phẩm có mã giảm giá riêng

DEPCOSHOPEE50 giảm 50k đơn từ 350k

DEPCOSHOPEE150 giảm 14%, tối đa 150k đơn từ 800k

DEPCOSHOPEE100 giảm 14%, tối đa 100k đơn từ 600k

 

📌b. Áp list sp: Mở Shopee / Sản phẩm có mã giảm giá riêng

AFFWC23 giảm 15%, tối đa 150k đơn từ 750k

AFFKS32 giảm 15%, tối đa 88k đơn từ 299k

AFFHS18 giảm 50%, tối đa 30k đơn từ 50k

 

📌c. Áp list sp: Mở Shopee / Sản phẩm có mã giảm giá riêng

AFFUU19 giảm 15%, tối đa 150k đơn từ 888k

AFFSI86 giảm 25k đơn từ 99k

AFFPB32 giảm 15%, tối đa 68k đơn từ 299k

 

⭐️2. Các voucher sẽ có trong Livestream:

🔔2.1. Voucher có sẵn trong ví:Mở Shopee / Voucher trong ví

► 0H: Mã giảm 60K đơn từ 250K toàn sàn shopee (lọc user)

► 0H, 12H, 18H: Mã freeship giảm 25K đơn từ 25K (12H, 18H là mã back lượt)

► 0H, 12H, 18H: Mã giảm 20% tối đa 40k đơn từ 100k áp Thời Trang & Làm đẹp đã có trong ví voucher (12H, 18H là mã back lượt)

► 0H, 12H, 18H: Mã giảm 25% tối đa 20k đơn từ 50k đã có trong ví voucher (12H, 18H là mã back lượt)

► 0H, 12H, 18H: Mã giảm 25% tối đa 10k đơn từ 0k đã có trong ví voucher (12H, 18H là mã back lượt)

► 0H, 12H, 18H: Mã giảm 50% tối đa 25k đơn 0đ cho thời trang (12H, 18H là mã back lượt)

► 11H: Mã giảm 50% tối đa 25k đơn từ 0đ toàn sàn shopee (12H, 18H, 20H back lượt)

► 11H: Mã giảm 80K đơn từ 400K toàn sàn shopee (12H, 18H, 20H back lượt)

► 11H: Mã giảm 15% tối đa 70k đơn từ 100K toàn sàn shopee (12H, 18H, 20H back lượt)

 

 

⭐️3. Voucher trong ví User: Mở Shopee / Voucher trong ví

► Mã Freeship Live 25k/25k

283110VCX1500KRR giảm 10%, tối đa 1500k đơn từ 3000k

283110VCX2000KRR giảm 12%, tối đa 2000k đơn từ 5000k

282910GIAM100K4 giảm 12%, tối đa 100k đơn từ 500k

282910GIAM100K3 giảm 12%, tối đa 100k đơn từ 500k

282910GIAM100K1 giảm 12%, tối đa 100k đơn từ 500k

282910GIAM100K2 giảm 12%, tối đa 100k đơn từ 500k

282910GIAM20K4 giảm 10%, tối đa 20k đơn từ 100k

282910GIAM20K3 giảm 10%, tối đa 20k đơn từ 100k

282910GIAM20K2 giảm 10%, tối đa 20k đơn từ 100k

282910GIAM20K1 giảm 10%, tối đa 20k đơn từ 100k

► Mã rewards giảm tới 2m trong ví User.

CBELCHUA giảm 8%, tối đa 40k đơn từ 150k

CB3PFBAU1 giảm 12%, tối đa 50k đơn từ 200k

SR23OCTTTM208 giảm 30k đơn từ 169k

SR23OCTTTM207 giảm 23k đơn từ 120k

SR23OCTTTM206 giảm 20%, tối đa 60k đơn từ 299k

SR23OCTTTM205 giảm 21k đơn từ 120k

SR23OCTTTM204 giảm 11k đơn từ 50k

 

⭐️4. Siêu sale 11.11: Mở Shopee / Siêu Sale 11/11

SPPP3OCT8K giảm 8k đơn từ 120k thanh toán bằng ShopeePay

SPPP3OCT8KBL giảm 8k đơn từ 120k thanh toán bằng ShopeePay

SPLOCTALL1 giảm 10%, tối đa 100k đơn từ 200k

► Voucher ưu đãi đơn từ các brand.

 

⭐️5. Miễn phí vận chuyển: Mở Shopee / Mã Miễn phí vận chuyển

► Lưu mã Freeship 15k/50k tại banner.

 

⭐️6. Thời trang: Mở Shopee / Sale Thời trang 28/10

NSF10P3FS giảm 20k đơn từ 50k

FATREND2810 giảm 10%, tối đa 30k đơn từ 99k

FADEP2810 giảm 10k đơn từ 99k

► Voucher ưu đãi đơn từ các shop bán.

► Săn deal giảm 50%, deal 1k, x9k

► 0h: ROUGH0103 (mã shop) giảm 50k đơn từ 150k áp cho shop Rough

 

⭐️7. Shop mới lên sàn: Mở Shopee / Sale Shop Mới Lên Sàn 27/10

NSF10P330 giảm 30k đơn từ 85k

NSF10P3FS giảm 20k đơn từ 50k

NSF10P320 giảm 20k đơn từ 55k

NSF10P3HB giảm 20k đơn từ 50k

NSF102530 giảm 30k đơn từ 85k

NSF102740 giảm 40k đơn từ 129k

NSF102720 giảm 25k đơn từ 50k

NSF10RE5 giảm 25k đơn từ 50k

NSF10RE6 giảm 50k đơn từ 149k

► Voucher ưu đãi đơn từ các shop bán.

 

⭐️8. Top deal hot trend: Mở Shopee / Bắt trend giá sốc

SKAMB2610 giảm 10%, tối đa 50k đơn từ 300k áp Shop Xu Hướng

SKAMFAHOT26 giảm 20%, tối đa 100k đơn từ 350k áp Shop Xu Hướng

SKAMGPHC2610 giảm 10%, tối đa 70k đơn từ 179k áp Shop Xu Hướng

SKAMH2610 giảm 12%, tối đa 150k đơn từ 800k áp Shop Xu Hướng

SKAM30K giảm 30k đơn từ 0k áp Shop Xu Hướng

SKAM33K giảm 33k đơn từ 99k áp Shop Xu Hướng

SKAM50K giảm 50k đơn từ 199k áp Shop Xu Hướng

SKAM70K giảm 70k đơn từ 299k áp Shop Xu Hướng

► Lưu thêm 1 mã Freeship tại banner.

► Xem thêm các ưu đãi shop bán.

 

⭐️9. Quà tặng Shopee: Mở Shopee / Quà tặng Shopee

► Thu thập vật phẩm đổi 10k xu

 

⭐️10. Thị trấn halloween: Mở Shopee / Chương Trình Thị Trấn Halloween

► Cơ hội trúng tới 99k xu.