Toàn Bộ Mã Săn Shopee Lúc 0H Thứ Sáu Mặc Đẹp 27/10

⭐️1. Khung giờ săn sale: Mở Shopee / Khung giờ săn sale 27/10 

► Lưu mã Freeship 10k/0đ tại banner.

► Đón chờ ngày săn iphone.

 

📌a. Voucher trong Ví User:

26BAU3 giảm 20% tối đa 50k đơn từ 200k

26BAU2 giảm 20% tối đa 30k đơn từ 99k

26BAU1 giảm 20k đơn từ 50k

 

📌b. Áp dụng Thời trang - Làm đẹp:

DEPCOSHOPEE50 giảm 50k đơn từ 350k

DEPCOSHOPEE150 giảm 14% tối đa 150k đơn từ 800k

DEPCOSHOPEE100 giảm 14% tối đa 100k đơn từ 600k

SHOPEETANG200 giảm 14% tối đa 200k đơn từ 850k

SHOPEE100K giảm 100k đơn từ 799k

 

c. Áp dụng lọc list: Mở Shopee / Sản phẩm có mã giảm giá riêng 

► 0h: AFFGMCW6 giảm 28k đơn từ 99k [0%]

 

d. Áp list sp: Mở Shopee / Sản phẩm có mã giảm giá riêng 

► 0h: AFFWC23 giảm 15%, tối đa 150k đơn từ 750k

► 0h: AFFKS32 giảm 15%, tối đa 88k đơn từ 299k

► 0h: AFFHS18 giảm 50%, tối đa 30k đơn từ 50k

 

e. Áp list sp: Mở Shopee / Sản phẩm có mã giảm giá riêng 

► 0h: AFFUU19 giảm 15%, tối đa 150k đơn từ 888k

► 0h: AFFSI86 giảm 25k đơn từ 99k

► 0h: AFFPB32 giảm 15%, tối đa 68k đơn từ 299k.

 

⭐️2. Các voucher sẽ có trong Livestream:

🔔2.1. Voucher có sẵn trong ví:Mở Shopee / Voucher trong ví 

► 0H: Mã giảm 60K đơn từ 250K toàn sàn shopee (lọc user)

► 0H, 12H, 18H: Mã freeship giảm 25K đơn từ 25K  (12H, 18H là mã back lượt) 

► 0H, 12H, 18H: Mã giảm 20% tối đa 40k đơn từ 100k áp Thời Trang & Làm đẹp đã có trong ví voucher (12H, 18H là mã back lượt) 

► 0H, 12H, 18H: Mã giảm 25% tối đa 20k đơn từ 50k đã có trong ví voucher (12H, 18H là mã back lượt) 

► 0H, 12H, 18H: Mã giảm 25% tối đa 10k đơn từ 0k đã có trong ví voucher (12H, 18H là mã back lượt) 

► 0H, 12H, 18H: Mã giảm 50% tối đa 25k đơn 0đ cho thời trang  (12H, 18H là mã back lượt) 

► 11H: Mã giảm 50% tối đa 25k đơn từ 0đ toàn sàn shopee (12H, 18H, 20H back lượt)

► 11H: Mã giảm 80K đơn từ 400K toàn sàn shopee (12H, 18H, 20H back lượt)

► 11H: Mã giảm 15% tối đa 70k đơn từ 100K toàn sàn shopee (12H, 18H, 20H back lượt)

 

 

 

⭐️3. Sale thời trang: Mở Shopee / Siêu Sale Thời Trang 

SPPP3OCT8K giảm 8k đơn từ 120k

SPPP3OCT8KBL giảm 8k đơn từ 120k

SPLOCTALL1 giảm 10%, tối đa 100k đơn từ 200k

► Voucher ưu đãi từ các brand.

 

⭐️4. Ưu đãi KOL: Mở Shopee / Ưu đãi từ KOL 

► Mã giảm 20%, tối đa 40k đơn từ 99k áp Thời trang

 

⭐️5. Thời trang:  Mở Shopee / Sale Thời trang 27/10 

NSF10P3FS giảm 20k đơn từ 50k

FATPBAU2 giảm 15%, tối đa 40k đơn từ 150k

FATPBAU1 giảm 15%, tối đa 40k đơn từ 150k

FADEP2710 giảm 10k đơn từ 99k

► Voucher ưu đãi từ các shop bán.

► Săn voucher 200k các khung giờ:

► 0h: FAHIGHFF1 giảm 200k đơn từ 0k

► 0h: FAHIGHFF2 giảm 50k đơn từ 0k

► Săn mã shop bán 100k các khung:

► 0h: SKME10A27 giảm 100k đơn từ 200k [3]

► 0h: TREN50 giảm 100k đơn từ 200k [3]

► 0h: IELGY27 giảm 100k đơn từ 200k [3]

 

⭐️6. Mall mới lên:  Mở Shopee / Sale Shop Mall Mới 27/10 

ICBFRI25 giảm 25k đơn từ 149k

ICBFRI15 giảm 15k đơn từ 99k

ICBFRI300 giảm 10%, tối đa 300k đơn từ 250k

► Voucher ưu đãi từ các brand.

► Săn deal đồng giá 1k, 9k

 

⭐️7. Shop mới lên sàn: Mở Shopee / Sale Shop Mới Lên Sàn 27/10 

NSF10P330 giảm 30k đơn từ 85k

NSF10P3FS giảm 20k đơn từ 50k

NSF10P320 giảm 20k đơn từ 55k

NSF10P3HB giảm 20k đơn từ 50k

NSF102530 giảm 30k đơn từ 85k

NSF102740 giảm 40k đơn từ 129k

NSF102720 giảm 25k đơn từ 50k

NSF10RE5 giảm 25k đơn từ 50k

NSF10RE6 giảm 50k đơn từ 149k

► Voucher ưu đãi từ các shop bán.

► Săn deal 1k các khung giờ.

 

⭐️8. Công nghệ - Lưu banner: Mở Shopee / Shopee Techzone 

ELTE1T27 giảm 10%, tối đa 1000k đơn từ 1000k

► Voucher ưu đãi từ các brand.

 

⭐️9. Top deal hot trend: Mở Shopee / Bắt trend giá sốc 

SKAMB2610 giảm 10%, tối đa 50k đơn từ 300k

SKAMFAHOT26 giảm 20%, tối đa 100k đơn từ 350k

SKAMGPHC2610 giảm 10%, tối đa 70k đơn từ 179k

SKAMH2610 giảm 12%, tối đa 150k đơn từ 800k

SKAM30K giảm 30k đơn từ 0k

SKAM33K giảm 33k đơn từ 99k

SKAM50K giảm 50k đơn từ 199k

SKAM70K giảm 70k đơn từ 299k

► Lưu thêm 1 mã Freeship tại banner.

► Xem thêm các ưu đãi shop bán.

 

⭐️10. Từ Thương hiệu: Mở Shopee / Ngày Siêu Thương Hiệu 27/10 

ANLENE25 giảm 6%, tối đa 30k đơn từ 500k

KINGSBD3 giảm 300k đơn từ 8000k

KINGSBD5 giảm 500k đơn từ 12000k

KINGSBD1 giảm 100k đơn từ 3000k

SKINSBD50 giảm 50k đơn từ 299k

SKINSBD30 giảm 15%, tối đa 30k đơn từ 99k

► Quà tặng 0đ từ các nhãn hàng

 

⭐️12. Quà tặng Shopee: Mở Shopee / Quà tặng Shopee 

► Thu thập vật phẩm đổi 10k xu

 

⭐️13. Thị trấn halloween: Mở Shopee / Chương Trình Thị Trấn Halloween 

 ► Cơ hội trúng tới 99k xu.