Cách lấy link sản phẩm trên app Shopee

Đầu tiên bạn vào màn hình sản phẩm cần lấy link. Sau đó ấn vào nút chia sẻ (hình mũi tên), rồi chọn Sao chép dường dẫn. Link đã được sao chép. Bạn chỉ cần quay lại trang web và chọn dán.

Hướng dẫn chi tiết bằng hình ảnh: 

Ấn chia sẻ trên app Shopee
1. Ấn nút chia sẻ ở app Shopee
Ấn sao chép liên kết trên app Shopee
2. Ấn sao chép đường dẫn