Toàn Bộ Mã Giảm Giá Shopee Từ 9h 21h Thứ 2 Chính Hãng 16/10

⭐️1. Khung giờ săn sale: Mở Shopee / Khung giờ săn sale 16/10

► Lưu mã Freeship 10k/0đ tại banner.

 

🔔 Mã AFF back lượt lúc 9H và 12H

📌a. Áp list sp: Mở Shopee / Sản phẩm có mã giảm giá riêng

AFLSQ10 giảm 50k đơn từ 150k

 

📌b. Áp list lọc sp: Mở Shopee / Sản phẩm có mã giảm giá riêng

AFFHILL giảm 15%, tối đa 68k đơn từ 199k

 

📌c. List mã lọc sp: Mở Shopee / Sản phẩm có mã giảm giá riêng

AFFUNWW2 giảm 24k đơn từ 99k

AFFUNLW5 giảm 35k đơn từ 190k

AFFUNGV2 giảm 20%, tối đa 70k đơn từ 299k

 

📌d Áp list lọc sp: Mở Shopee / Sản phẩm có mã giảm giá riêng

AFFGMVM7 giảm 30k đơn từ 99k

AFFGMBS1 giảm 40k đơn từ 185k

 

⭐️2. Ưu đãi KOL: Mở Shopee / Ưu đãi từ KOL

► Lưu trên banner + dùng ngay mã giảm 20%, tối đa 40k đơn từ 99k cho shop Mall

 

⭐️3. Các voucher sẽ có trong Livestream:

🔔 Voucher có sẵn trong ví:Mở Shopee / Voucher trong ví

► 0H: Mã giảm 50% tối đa 40k đơn 0đ toàn sàn shopee (lọc user)

► 0H: Mã giảm 60K đơn từ 250K toàn sàn shopee (lọc user)

► 0H, 12H, 18H: Mã freeship giảm 25K đơn từ 25K (12H, 18H là mã back lượt)

► 0H, 12H, 18H: Mã giảm 25% tối đa 40k đơn từ 100k áp Thời Trang & Làm đẹp đã có trong ví voucher (12H, 18H là mã back lượt)

► 0H, 12H, 18H: Mã giảm 25% tối đa 20k đơn từ 50k đã có trong ví voucher (12H, 18H là mã back lượt)

► 0H, 12H, 18H: Mã giảm 25% tối đa 10k đơn từ 0k đã có trong ví voucher (12H, 18H là mã back lượt)

► 0H, 12H, 18H: Mã giảm 50% tối đa 25k đơn 0đ cho thời trang (12H, 18H là mã back lượt)

► 11H: Mã giảm 50% tối đa 25k đơn từ 0đ toàn sàn shopee (12H, 18H, 20H back lượt)

► 11H: Mã giảm 80K đơn từ 400K toàn sàn shopee (12H, 18H, 20H back lượt)

► 11H: Mã giảm 15% tối đa 70k đơn từ 100K toàn sàn shopee (12H, 18H, 20H back lượt)

 

⭐️4. Một số mã khác:

a. Voucher trong ví User: Mở Shopee / Voucher trong ví

► Mã Freeship Live 25 k/25k

► Mã Live giảm tới 80k

► Mã Làm đẹp - Thời trang tới 70k

VCXDPBCBL1016A giảm 8%, tối đa 100k đơn từ 75k

VCXDPBLBU1016A2 giảm 10%, tối đa 100k đơn từ 120k

VCXDPBL1016A2 giảm 8%, tối đa 100k đơn từ 120k

VCXDPBLBU1016A1 giảm 10%, tối đa 100k đơn từ 120k

VCXDPBL1016A1 giảm 8%, tối đa 100k đơn từ 120k

VCXDPBHBU1016A giảm 10%, tối đa 150k đơn từ 400k

VCXDPBH1016A giảm 8%, tối đa 150k đơn từ 400k

VCXDPBHH1016A giảm 10%, tối đa 500k đơn từ 1500k

1610VCX100K1 giảm 10%, tối đa 100k đơn từ 100k

1610VCX100K2 giảm 10%, tối đa 100k đơn từ 100k

1610VCX150K2 giảm 10%, tối đa 150k đơn từ 500k

1610VCX150K1 giảm 10%, tối đa 150k đơn từ 500k

ACEWD8 giảm 8%, tối đa 1500k đơn từ 50k

 

b. Các mã khác:

SHOPEETANG30K giảm 30k đơn từ 199k
15SHOPEE1510 giảm 15k đơn từ 100k

SPPP2OCT8K giảm 8k đơn từ 120k

NSF10P1HB giảm 20k đơn từ 55k

NSF10P1FS giảm 20k đơn từ 55k

NSF10P225 giảm 25k đơn từ 70k

NSF10P230 giảm 30k đơn từ 85k

NSF101340 giảm 40k đơn từ 129k

NSF101330 giảm 30k đơn từ 85k

NSF101320 giảm 20k đơn từ 50k

NSF10RE1 giảm 30k đơn từ 99k

NSF10RE2 giảm 50k đơn từ 149k

NSF10RE3 giảm 90k đơn từ 299k

 

⭐️5. Shopee Xtra: Mở Shopee / Ưu đãi Voucher Xtra

► Lưu banner + Dùng ngay mã giảm 10% tối đa 150K đơn từ 400K cho sản phẩm có tag Xtra

► Lưu banner + Dùng ngay mã giảm 10% tối đa 100K đơn từ 120K cho sản phẩm có tag Xtra

  

⭐️6. Tech Zone - Lưu banner: Mở Shopee / Sale Shopee TechZone 16/10

ELTE1T16 giảm 10%, tối đa 1000k đơn từ 1000k

► Voucher ưu đãi từ các thương hiệu.

 

⭐️7. Chăm sóc - Thú cưng: Mở Shopee / Sale sản phẩm Chăm Sóc

HCP30K16 giảm 8%, tối đa 30k đơn từ 169k

PETP50K16 giảm 7%, tối đa 50k đơn từ 350k

HEALTHFP70K16 giảm 10%, tối đa 70k đơn từ 400k

HEALTHP100K16 giảm 8%, tối đa 100k đơn từ 300k

HEALTHP40K16 giảm 10%, tối đa 40k đơn từ 199k

► Ưu đãi từ các shop bán.

 

⭐️8. Top deal hot trend: Mở Shopee / Bắt trend giá sốc

► Lưu thêm 1 mã Freeship tại banner.

► Xem thêm các ưu đãi shop bán.

 

⭐️9. Từ Finetoday: Mở Shopee / Sale Mỹ Phẩm Chăm Sóc Mặt

SK16102 giảm 7%, tối đa 30k đơn từ 299k

SK16101 giảm 5%, tối đa 20k đơn từ 199k

TBK16101 giảm 5%, tối đa 20k đơn từ 269k

 

⭐️12. Đóa hoa hồng: Mở Shopee / Chương trình Đoá Hoa Hồng

► Cơ hội trúng tới 50k xu mỗi ngày

 

⭐️13. Quà tặng Shopee: Mở Shopee / Quà tặng Shopee

 ► Thu thập vật phẩm đổi 10k xu

 

⭐️14. Thứ 2 chính hãng: Mở Shopee / Sale Thứ 2 Chính Hãng

MALLMONDAY1610B giảm 12%, tối đa 90k đơn từ 500k có sẵn trong ví voucher

MALLMONDAY1610A giảm 12%, tối đa 50k đơn từ 250k có sẵn trong ví voucher

1610MALL70K1 giảm 10%, tối đa 70k đơn từ 500k có sẵn trong ví voucher

1610MALL70K2 giảm 10%, tối đa 70k đơn từ 500k có sẵn trong ví voucher

1610MALL99K1 giảm 12%, tối đa 99k đơn từ 750k có sẵn trong ví voucher

1610MALL99K2 giảm 12%, tối đa 99k đơn từ 750k có sẵn trong ví voucher

► Voucher ưu đãi từ các brand.

► Voucher giảm tới 500k trong ví User.