Tiết Lộ Mã Săn Shopee Lúc 0H Thứ Ba Ngày 07/11

⭐️ 1. Khung giờ săn sale: Mở Shopee / Khung giờ săn sale 07/11

► 0H: Săn 111 Iphone 15: Mở Shopee / Chương Trình Trúng 111 Iphone

DEPCOSHOPEE50K giảm 50k đơn từ 350k

DEPCOSHOPEE100K giảm 14%, tối đa 100k đơn từ 600k

DEPCOSHOPEE150K giảm 14%, tối đa 150k đơn từ 800k

► 0h: AFFCLTAY giảm 20%, tối đa 50k đơn từ 99k

 

a. Áp dụng lọc list: Mở Shopee / Sản phẩm có mã giảm giá riêng

► 0h: AFFWK29 giảm 20%, tối đa 50k đơn từ 199k

► 0h: AFFMU95 giảm 12%, tối đa 150k đơn từ 699k

► 0h: AFFLD43 giảm 15%, tối đa 99k đơn từ 399k

 

b. Áp Thời Trang - Làm Đẹp: Mở Shopee / Sản phẩm có mã giảm giá riêng

► 0h: AFFZP92 giảm 30%, tối đa 30k đơn từ 68k

► 0h: AFFCS53 giảm 15%, tối đa 50k đơn từ 99k

 

🔔2.1. Voucher Shopee live có sẵn trong ví: Mở Shopee / Voucher trong ví

►11H: Mã giảm 50% tối đa 25k đơn từ 0đ toàn sàn shopee (12H, 18H, 20H back lượt)

►11H: Mã giảm 60K đơn từ 400K toàn sàn shopee (12H, 18H, 20H back lượt)

►11H: Mã giảm 15% tối đa 70k đơn từ 100K toàn sàn shopee (12H, 18H, 20H back lượt)

► 0H: Mã giảm 60K đơn từ 250K toàn sàn shopee (lọc user)

► 0H: Mã giảm 15% tối đa 99K đơn từ 100K toàn sàn shopee (lọc sản phẩm)

► 0H, 12H, 18H: Mã freeship giảm 25K đơn từ 25K (12H, 18H là mã back lượt)

► 0H, 12H, 18H: Mã giảm 20% tối đa 40k đơn từ 100k áp Thời Trang & Làm đẹp đã có trong ví voucher (12H, 18H là mã back lượt)

► 0H, 12H, 18H: Mã giảm 25% tối đa 20k đơn từ 50k đã có trong ví voucher (12H, 18H là mã back lượt)

► 0H, 12H, 18H: Mã giảm 25% tối đa 10k đơn từ 0k đã có trong ví voucher (12H, 18H là mã back lượt)

► 0H, 12H, 18H: Mã giảm 30% tối đa 25k đơn 0đ cho thời trang (12H, 18H là mã back lượt)

 

 

⭐️3. Siêu sale 11.11: Mở Shopee / Siêu Sale 11/11

SPPP1NOV8K giảm 8k đơn từ 120k

SPPP1NOV8KBL giảm 8k đơn từ 120k

SPLNOVALL1 giảm 10%, tối đa 100k đơn từ 200k

FASPHAULNOV1 giảm 15k đơn từ 150k

FMCGTT30K01 giảm 30k đơn từ 99k

FMCGTT100KA01 giảm 100k đơn từ 500k

FMCGTTB02 giảm 100k đơn từ 500k

FMCGTT100K01 giảm 15%, tối đa 100k đơn từ 50k

► Lưu thêm các mã SPaylater tại banner.

► Voucher ưu đãi từ các brand.

 

⭐️5. Ưu đãi KOL: Mở Shopee / Ưu đãi từ KOL

► 0H, 12H: Lưu trên banner + dùng ngay mã giảm 20%, tối đa 40k đơn từ 99k áp Làm Đẹp

 

⭐️6. Mỹ phẩm: Mở Shopee / Siêu hội mỹ phẩm

COS200K7 giảm 10%, tối đa 200k đơn từ 350k

COS50K7 giảm 10%, tối đa 50k đơn từ 250k

COSSOCIAL7 giảm 15%, tối đa 100k đơn từ 99k

► Săn deal đồng giá x9k, 1k

► Săn voucher 100k các khung giờ:

📌Áp list sản phẩm: Mở Shopee / Sản phẩm có mã giảm giá riêng

► 0h: COS100K0H7 giảm 100k đơn từ 300k

► 9h: COS100K9H7 giảm 100k đơn từ 300k

► 12h: COS100K12H7 giảm 100k đơn từ 300k

► 15h: COS100K15H7 giảm 100k đơn từ 300k

► 18h: COS100K18H7 giảm 100k đơn từ 300k

 

⭐️7. Mỹ phẩm quốc tế: Mở Shopee / Sale Hàng Quốc Tế 07/11

► Voucher ưu đãi từ các shop quốc tế.

► Săn deal đồng giá x9k

 

⭐️8. Shop xu hướng: Mở Shopee / Sale Shop Xu Hướng 07/11

11SKAMRW40 giảm 15%, tối đa 40k đơn từ 149k

► Voucher khác giảm tới 100k đơn từ shop bán.

► Săn deal đồng giá x9k.

► Săn voucher 100k lúc 0h:

📌Áp dụng list: Mở Shopee / Sản phẩm có mã giảm giá riêng

► 0h: 11SKAMRW100 giảm 100k đơn từ 0k

 

⭐️9. Shop Nổi Bật: Mở Shopee / Sale Shop nổi bật Xtra

NSF11P125 giảm 25k đơn từ 70k

NSF11P130 giảm 30k đơn từ 85k

NSF11P1HB giảm 25k đơn từ 50k

NSF11P1FS giảm 25k đơn từ 50k

NSF110340 giảm 40k đơn từ 129k

NSF110325 giảm 25k đơn từ 50k

► Voucher ưu đãi từ các shop bán.

 

⭐️10. Top deal hot trend: Mở Shopee / Bắt trend giá sốc

► Lưu thêm 1 mã Freeship tại banner.

► Xem thêm các ưu đãi shop bán.

 

⭐️11. Từ FineToday: Mở Shopee / Sale Mỹ Phẩm Chăm Sóc Mặt

SK07111 giảm 5%, tối đa 20k đơn từ 199k

SK07112 giảm 7%, tối đa 30k đơn từ 299k

TBK07111 giảm 5%, tối đa 20k đơn từ 269k

SK07110H giảm 10%, tối đa 40k đơn từ 399k

TBK07112 giảm 7%, tối đa 30k đơn từ 399k

TBK07110H giảm 10%, tối đa 50k đơn từ 499k

► Quà tặng 0đ cho các đơn hàng.

 

⭐️12. Từ Coca: Mở Shopee / Shop Coca-Cola

► Voucher giảm tới 30k đơn từ shop bán.

► Quà tặng 0đ cho các đơn hàng.

 

⭐️13. Shopee Video: Mở Shopee / Shopee Video

► 12H các ngày 4, 5, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 24, 25, 26: Mã 40% tối đa 60K đơn 20K (HSD 3 giờ từ lúc lưu mã)

► 0H các ngày 5, 10, 11, 12, 15, 19, 24, 26: Mã 40% tối đa 40K đơn 0đ

► 0H các ngày 4, 18, 25: Mã 40% tối đa 30K/0Đ (HSD 24H từ lúc lưu mã)

► 0H hàng ngày: Mã 40% tối đa 20K

 

⭐️13. Quà liên quân: Mở Shopee / Chương trình Nhận Quà Liên Quân Arena of Valor

 

► Đăng ký nhận mã 20k toàn sàn và nhiều quà LQ khác.