Tiết lộ Mã Giảm Giá Shopee lúc 0H Ngày 5/11

⭐️ 1. Khung giờ săn sale: Mở Shopee / Siêu Sale 11/11

► 0H: Săn 111 Iphone 15: Mở Shopee / Chương Trình Trúng 111 Iphone

► 0h: AFFCLTOI giảm 30k đơn từ 99k

AFFKA4 giảm 50%, tối đa 30k đơn từ 50k

AFFDD14 giảm 25k đơn từ 88k

 

⭐️2. Các voucher sẽ có trong Livestream:

🔔2.1. Voucher có sẵn trong ví:Mở Shopee / Voucher trong ví

► 11H: Mã giảm 50% tối đa 25k đơn từ 0đ toàn sàn shopee (12H, 18H, 20H back lượt)

► 11H: Mã giảm 60K đơn từ 400K toàn sàn shopee (12H, 18H, 20H back lượt)

► 11H: Mã giảm 15% tối đa 70k đơn từ 100K toàn sàn shopee (12H, 18H, 20H back lượt)

► 0H: Mã giảm 60K đơn từ 250K toàn sàn shopee (lọc user)

► 0H: Mã giảm 15% 99K đơn từ 100K toàn sàn shopee (lọc sản phẩm)

► 0H, 12H, 18H: Mã freeship giảm 25K đơn từ 25K (12H, 18H là mã back lượt)

► 0H, 12H, 18H: Mã giảm 20% tối đa 40k đơn từ 100k áp Thời Trang & Làm đẹp đã có trong ví voucher (12H, 18H là mã back lượt)

► 0H, 12H, 18H: Mã giảm 25% tối đa 20k đơn từ 50k đã có trong ví voucher (12H, 18H là mã back lượt)

► 0H, 12H, 18H: Mã giảm 25% tối đa 10k đơn từ 0k đã có trong ví voucher (12H, 18H là mã back lượt)

► 0H, 12H, 18H: Mã giảm 30% tối đa 25k đơn 0đ cho thời trang (12H, 18H là mã back lượt)

 

 

⭐️3. Siêu sale 11.11: Mở Shopee / Siêu Sale 11/11

SPPP1NOV8K giảm 8k đơn từ 120k

SPPP1NOV8KBL giảm 8k đơn từ 120k

SPLNOVALL1 giảm 10%, tối đa 100k đơn từ 200k

FASPHAULNOV1 giảm 15k đơn từ 150k

FMCGTT30K0 giảm 30k đơn từ 99k

FMCGTT100KA01 giảm 100k đơn từ 500k

FMCGTTB02 giảm 100k đơn từ 500k

FMCGTT100K01 giảm 15%, tối đa 100k đơn từ 50k

► Lưu thêm các mã SPaylater tại banner.

► Voucher ưu đãi từ các brand.

 

⭐️4. Thời trang: Mở Shopee / Sale Thời trang 05/11

NSF11P1FS giảm 25k đơn từ 50k

1BAU111 giảm 15%, tối đa 40k đơn từ 150k

1BAU112 giảm 15%, tối đa 40k đơn từ 150k

FADEP0511 giảm 10k đơn từ 99k

FATREND0511 giảm 10%, tối đa 30k đơn từ 99k

► Voucher ưu đãi từ các shop bán.

► Săn deal đồng giá 1k, x9k

 

⭐️5. Quốc tế: Mở Shopee / Sale Hàng Quốc Tế 05/11

CBNOVSUN3 giảm 12%, tối đa 50k đơn từ 200k [Ví]

CBNOVSUN1 giảm 10%, tối đa 15k đơn từ 99k [Ví]

CBNOVSUN2 giảm 50k đơn từ 200k

► Ưu đãi từ các shop bán.

► Săn deal đồng giá x9k

► Săn voucher 100k các khung:

► 0h: CB2311F giảm 100k đơn từ 300k

 

⭐️6. Shop Nổi Bật: Mở Shopee / Sale Shop nổi bật Xtra

NSF11P125 giảm 25k đơn từ 70k

NSF11P130 giảm 30k đơn từ 85k

NSF11P1HB giảm 25k đơn từ 50k

NSF11P1FS giảm 25k đơn từ 50k

NSF110340 giảm 40k đơn từ 129k

NSF110325 giảm 25k đơn từ 50k

► Voucher ưu đãi từ các shop bán.

 

⭐️7. Top deal hot trend: Mở Shopee / Bắt trend giá sốc

► Lưu thêm 1 mã Freeship tại banner.

► Xem thêm các ưu đãi shop bán.

 

⭐️8. Từ Lock&Lock: Mở Shopee / Sale LockNLock 05/11

LOCKBD10 giảm 10k đơn từ 250k

LOCKBD100 giảm 100k đơn từ 2000k

LOCKBD150 giảm 150k đơn từ 3000k

LOCKBD20 giảm 20k đơn từ 400k

LOCKBD200 giảm 200k đơn từ 1800k

LOCKBD50 giảm 50k đơn từ 800k

LOCKBD70 giảm 70k đơn từ 1500k

► Săn deal giảm tới 50%

 

⭐️9. Quà liên quân: Mở Shopee / Chương trình Nhận Quà Liên Quân Arena of Valor

► Đăng ký nhận mã 20k toàn sàn và nhiều quà LQ khác.

► Thu thập vật phẩm đổi 10k xu

 

⭐️10. Shopee Video: Mở Shopee / Shopee Video

► 12H các ngày 4, 5, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 24, 25, 26: Mã 40% tối đa 60K đơn 20K (HSD 3 giờ từ lúc lưu mã)

► 0H các ngày 5, 10, 11, 12, 15, 19, 24, 26: Mã 40% tối đa 40K đơn 0đ

► 0H các ngày 4, 18, 25: Mã 40% tối đa 30K/0Đ (HSD 24H từ lúc lưu mã)

 

► 0H hàng ngày: Mã 40% tối đa 20K