Tiết lộ mã săn Shopee Lúc 0H Ngày 19/10

⭐️1. Khung giờ săn sale:

📌a. Áp list sp: Mở Shopee / Sản phẩm có mã giảm giá riêng

AFLSQ10 giảm 50k đơn từ 150k

 

📌b. Áp list sp: Mở Shopee / Sản phẩm có mã giảm giá riêng

► 0h: AFFVL23 giảm 20%, tối đa 30k đơn từ 99k

 

📌c. Áp list sp: Mở Shopee / Sản phẩm có mã giảm giá riêng

► 0h: AFFNM60 giảm 30k đơn từ 99k

► 0h: AFFKC63 giảm 50% tối đa 30k đơn từ 50k

 

⭐️2. Các voucher sẽ có trong Livestream:

🔔 Voucher có sẵn trong ví:Mở Shopee / Voucher trong ví

► 0H: Mã giảm 60K đơn từ 250K toàn sàn shopee (lọc user)

► 0H, 12H, 18H: Mã freeship giảm 25K đơn từ 25K (12H, 18H là mã back lượt)

► 0H, 12H, 18H: Mã giảm 20% tối đa 40k đơn từ 100k áp Thời Trang & Làm đẹp đã có trong ví voucher (12H, 18H là mã back lượt)

► 0H, 12H, 18H: Mã giảm 25% tối đa 20k đơn từ 50k đã có trong ví voucher (12H, 18H là mã back lượt)

► 0H, 12H, 18H: Mã giảm 25% tối đa 10k đơn từ 0k đã có trong ví voucher (12H, 18H là mã back lượt)

► 0H, 12H, 18H: Mã giảm 50% tối đa 25k đơn 0đ cho thời trang (12H, 18H là mã back lượt)

►0H: Mã giảm 50% tối đa 25k đơn từ 0đ toàn sàn shopee (12H, 18H, 20H back lượt)

► 0H: Mã giảm 80K đơn từ 400K toàn sàn shopee (12H, 18H, 20H back lượt)

► 0H: Mã giảm 15% tối đa 70k đơn từ 100K toàn sàn shopee (12H, 18H, 20H back lượt)

 

⭐️3. Một số mã khác:

 📌a. Voucher trong ví User: Mở Shopee / Voucher trong ví

► Mã Freeship Live 25k/25k

► Mã Live giảm tới 80k

 

📌b. Các mã khác:

SHOPEETANG30K giảm 30k đơn từ 199k khi thanh toán bằng ShopeePay

15SHOPEE1510 giảm 15k đơn từ 100k khi thanh toán bằng ShopeePay

SPPP2OCT8K giảm 8k đơn từ 120k khi thanh toán bằng ShopeePay

NSF10P1HB giảm 20k đơn từ 55k cho shop nổi bật

NSF10P1FS giảm 20k đơn từ 55k cho shop nổi bật

NSF10P225 giảm 25k đơn từ 70k cho shop nổi bật

NSF10P230 giảm 30k đơn từ 85k cho shop nổi bật

NSF101340 giảm 40k đơn từ 129k cho shop nổi bật

NSF101330 giảm 30k đơn từ 85k cho shop nổi bật

NSF101320 giảm 20k đơn từ 50k cho shop nổi bật

NSF10RE1 giảm 30k đơn từ 99k cho shop nổi bật

NSF10RE2 giảm 50k đơn từ 149k cho shop nổi bật

NSF10RE3 giảm 90k đơn từ 299k cho shop nổi bật

 

⭐️4. Thời trang: Mở Shopee / Sale Thời trang 19/10

NSF10P1FS giảm 20k đơn từ 55k

FATREND1910 giảm 10% tối đa 30k đơn từ 99k

FADEP1919 giảm 10k đơn từ 99k

► Voucher ưu đãi từ các shop bán.

► Săn deal giảm tới 50%, deal x9k

 

⭐️5. Book Club: Mở Shopee / Ưu đãi thành viên BookClub 19/10

LIFESBW1023 giảm 10k đơn từ 50k

► Lưu mã Freeship Book Club tại banner.

► Ưu đãi từ các nhà sách online

► Cơ hội trúng mã 100k cho thành viên mới

 

⭐️6. Quốc tế Mall: Mở Shopee / Sale Hàng Quốc Tế 19/10

► Voucher ưu đãi từ các shop bán.

► Săn deal giảm tới 50%, deal x9k

 

⭐️7. Từ De Memoria: Mở Shopee / Shop De Memoria

► Ưu đãi mua 1 tặng 10, mua 2 tính 1

► Voucher giảm tới 30k đơn từ shop bán.

► Quà tặng 0đ cho các đơn hàng.

 

⭐️8. Top deal hot trend: Mở Shopee / Bắt trend giá sốc

► Lưu thêm 1 mã Freeship tại banner.

► Xem thêm các ưu đãi shop bán.

 

⭐️9. Từ Unilever: Mở Shopee / Sale Unilever 17/10

SSHCSBD18 giảm 10%, tối đa 35k đơn từ 349k [Ví]

SSHCSBD17 giảm 8%, tối đa 25k đơn từ 299k [Ví]

UHB1810199 giảm 8%, tối đa 20k đơn từ 199k

UHB1810249 giảm 10%, tối đa 30k đơn từ 249k

UHB191034 giảm 5%, tối đa 20k đơn từ 349k

UHC1910 giảm 7%, tối đa 28k đơn từ 389k

UHB1949 giảm 10%, tối đa 50k đơn từ 499k

UHB1849 giảm 10%, tối đa 50k đơn từ 499k

UHC1810 giảm 7%, tối đa 28k đơn từ 389k

UHB181019 giảm 5%, tối đa 10k đơn từ 199k

UHB181034 giảm 5%, tối đa 20k đơn từ 349k

► Quà tặng 0đ cho các đơn hàng.

► 0h: Săn loạt mã Live tới 150k: Mở Shopee / Sale Unilever 15/10 🔥

 

⭐️10. Đóa hoa hồng: Mở Shopee / Chương trình Đoá Hoa Hồng

► Cơ hội trúng tới 50k xu mỗi ngày

 

⭐️11. Quà tặng Shopee: Mở Shopee / Quà tặng Shopee

 ► Thu thập vật phẩm đổi 10k xu