Tiết Lộ Toàn Bộ Mã Giảm Giá Shopee Lúc 0h Thứ Tư Freeship Ngày 04/10

⭐️1. Khung giờ săn sale: Mở Shopee / Khung giờ săn sale 04/10

► Lưu mã Freeship 10k/0đ tại banner.

► Săn ưu đãi các khung giờ.

► 0h: Săn Iphone15: Mở Shopee / Chương trình quay số trúng 100 điện thoại

► 0h: AFFGOWR4 giảm 25% tối đa 49k đơn từ 99k

► 0h: AFFUNHN2 giảm 40k đơn từ 150k

► 0h: AFFNJ18 giảm 20% tối đa 50k đơn từ 199k

► 0h: AFFFX33 giảm 25k đơn từ 99k

 

⭐️2. Ưu đãi KOL - Làm đẹp: Mở Shopee / Ưu đãi từ KOL

► 0h: Lưu trên banner + dùng ngay mã 20% tối đa 40k đơn từ 99k

 

⭐️3. Các voucher sẽ có trong Livestream:

🔔 Voucher có sẵn trong ví:Mở Shopee / Voucher trong ví

►0H, 12H, 18H: Mã giảm 25% tối đa 40k đơn từ 100k đã có trong ví voucher (12H, 18H là mã back lượt)

► 0H, 12H, 18H: Mã giảm 25% tối đa 20k đơn từ 50k đã có trong ví voucher (12H, 18H là mã back lượt)

► 0H, 12H, 18H: Mã giảm 25% tối đa 10k đơn từ 0k đã có trong ví voucher (12H, 18H là mã back lượt)

► 0H, 12H, 18H: Mã giảm 20k đơn từ 100k đã có trong ví voucher (12H, 18H là mã back lượt)

► 0H, 12H, 18H: Mã giảm 50% tối đa 25k đơn 0đ cho thời trang (12H, 18H là mã back lượt)

► 0H, 12H, 18H: Mã freeship giảm 25K đơn đơn từ 25K (12H, 18H là mã back lượt)
►0H: Mã giảm 50% tối đa 25k đơn đơn từ 0đ toàn sàn shopee (20H back lượt)

► 11H: Mã giảm 80K đơn từ 400K toàn sàn shopee (20H back lượt)

► 11H: Mã giảm 15% tối đa 100k đơn đơn từ 100K toàn sàn shopee

 

⭐️4. Một số mã khác:

a. Voucher trong ví User:

► Mã Freeship Live 25k/25K

► Mã Live 25%, tối đa 10k,20k,40k

► Mã Thời trang tới 50k tag Live.

► Mã làm đẹp tới 70k.

 

⭐️5. Miễn phí vận chuyển: Mở Shopee / Mã miễn phí vận chuyển 04/10

410FSD200K2 giảm 12% tối đa 200k đơn từ 1m đã có trong ví voucher

410FSD200K1 giảm 12% tối đa 200k đơn từ 1m đã có trong ví voucher

410FSD150K1 giảm 10% tối đa 150k đơn từ 750k đã có trong ví voucher

410FSD150K2 giảm 10% tối đa 150k đơn từ 750k đã có trong ví voucher

410FSD50K2 giảm 10% tối đa 50k đơn từ 250k đã có trong ví voucher

410FSD50K1 giảm 10% tối đa 50k đơn từ 250k đã có trong ví voucher

► Thêm các mã Freeship sẵn trong ví.

 

⭐️6. Shop xu hướng: Mở Shopee / Sale shop xu hướng 04/10

SKAMWCP2310 giảm 8% tối đa 15k đơn từ 150k đã có trong ví voucher

► Ưu đãi từ các shop bán

 

⭐️7. Mum club: Mở Shopee / Ưu đãi thành viên MumClub 04/10

SMCNEWOCT giảm 15% tối đa 60k đơn từ 199k

SMCMBBAUOCT giảm 8% tối đa 100k đơn từ 300k

► Voucher ưu đãi từ các shop bán.

 

⭐️8. Bách hóa: Mở Shopee / Sale đồ ăn vặt

GRO30K giảm 8% tối đa 30k đơn từ 199k

GRO50K giảm 10% tối đa 50k đơn từ 150k

GRO70K giảm 7% tối đa 70k đơn từ 400k

GROP70K04 giảm 7% tối đa 70k đơn từ 400k đã có trong ví voucher

GROP30K04 giảm 8% tối đa 30k đơn từ 199k đã có trong ví voucher

► Voucher ưu đãi từ các shop bán.

► Săn deal đồng giá 9k, 29k, 59k.

 

⭐️9. Top deal hot trend: Mở Shopee / Bắt trend giá sốc

► Lưu thêm 1 mã Freeship tại banner.

► Xem thêm các ưu đãi shop bán.

 

⭐️10. Từ Unilever: Mở Shopee / Sale Unilever 04/10

UHC410 giảm 7% tối đa 28k đơn từ 389k

 

UHB41049 giảm 6% tối đa 30k đơn từ 499k

UHB41019 giảm 5% tối đa 10k đơn từ 199k

UHB41034 giảm 5% tối đa 20k đơn từ 349k

► Quà tặng 0đ từ shop bán.

 

⭐️11. Từ Aviano x TheGood: Mở Shopee / Sale Aviano, TheGood 04/10

SPBT04103 (mã shop) giảm 35k đơn từ 299k

THEG04104 (mã shop) giảm 35k đơn từ 299k

► Săn deal đồng giá x9k.

► Săn deal 1k các khung giờ:

► Săn voucher tới 200k các khung:

► 0h: THEG04106 (mã shop) giảm 150k đơn từ 299k(lọc user)

 

⭐️12. X10 xu thưởng: Mở Shopee / Tiệc thưởng X10 xu

► Cơ hội trúng tới 50k xu mỗi ngày

 

⭐️13. Quà tặng Shopee: Mở Shopee / Quà tặng Shopee

 ► Thu thập vật phẩm đổi 10k xu