Mã Giảm Giá Shopee Từ 9h đến 21h Thứ Hai Chính Hãng 23/10

⭐️1. Khung giờ săn sale: Mở Shopee / Khung giờ săn sale 23/10

► Lưu mã Freeship 10k/0đ tại banner.

► Săn Iphone: Mở Shopee / Chương Trình Lương Về Trúng Iphone

AFFYC42 giảm 20% tối đa 30k đơn từ 68k

AFFUT42 giảm 20% tối đa 50k đơn từ 99k

 

⭐️2. Ưu đãi KOL: Mở Shopee / Ưu đãi từ KOL

► Lưu trên banner + dùng ngay mã giảm 20%, tối đa 40k đơn từ 99k áp Mall

 

⭐️3. Thứ 2 chính hãng: Mở Shopee / Sale Thứ Hai Chính Hãng 23/10

MALLMONDAY2310B giảm 12%, tối đa 90k đơn từ 500k (có sẵn trong ví)

MALLMONDAY2310A giảm 12%, tối đa 50k đơn từ 250k (có sẵn trong ví)

2310MALL99K1 giảm 12%, tối đa 99k đơn từ 750k (có sẵn trong ví)

2310MALL99K2 giảm 12%, tối đa 99k đơn từ 750k (có sẵn trong ví)

2310MALL70K2 giảm 10%, tối đa 70k đơn từ 500k (có sẵn trong ví)

2310MALL70K1 giảm 10%, tối đa 70k đơn từ 500k (có sẵn trong ví)

► Voucher ưu đãi đơn từ các shop bán.

► Săn deal đồng giá x9k

 

⭐️4. Các voucher sẽ có trong Livestream:

🔔 Voucher có sẵn trong ví:Mở Shopee / Voucher trong ví

► 0H: Mã giảm 60K đơn từ 250K toàn sàn shopee (lọc user)

► 0H, 12H, 18H: Mã freeship giảm 25K đơn từ 25K (12H, 18H là mã back lượt)

► 0H, 12H, 18H: Mã giảm 20% tối đa 40k đơn từ 100k áp Thời Trang & Làm đẹp đã có trong ví voucher (12H, 18H là mã back lượt)

► 0H, 12H, 18H: Mã giảm 25% tối đa 20k đơn từ 50k đã có trong ví voucher (12H, 18H là mã back lượt)

► 0H, 12H, 18H: Mã giảm 25% tối đa 10k đơn từ 0k đã có trong ví voucher (12H, 18H là mã back lượt)

► 0H, 12H, 18H: Mã giảm 50% tối đa 25k đơn 0đ cho thời trang (12H, 18H là mã back lượt)

► 11H: Mã giảm 50% tối đa 25k đơn từ 0đ toàn sàn shopee (12H, 18H, 20H back lượt)

► 11H: Mã giảm 80K đơn từ 400K toàn sàn shopee (12H, 18H, 20H back lượt)

► 11H: Mã giảm 15% tối đa 70k đơn từ 100K toàn sàn shopee (12H, 18H, 20H back lượt)

 

⭐️5. Voucher trong ví User: Mở Shopee / Voucher trong ví

► Mã Freeship Live 25k/25k

► Mã Live giảm tới 70k

► Mã Thời trang - Làm đẹp tới 70k

2310VCX100K1 giảm 10%, tối đa 100k đơn từ 100k

2310VCX150K2 giảm 10%, tối đa 150k đơn từ 500k

2310VCX150K1 giảm 10%, tối đa 150k đơn từ 500k

2310VCX100K2 giảm 10%, tối đa 100k đơn từ 100k

VCXDPBHBU1023A giảm 12%, tối đa 150k đơn từ 400k

VCXDPBLBU1023A2 giảm 10%, tối đa 100k đơn từ 120k

VCXDPBL1023A2 giảm 8%, tối đa 100k đơn từ 120k

VCXDPBHH1023A giảm 10%, tối đa 500k đơn từ 1500k

VCXDPBCBL1023A giảm 8%, tối đa 100k đơn từ 75k

VCXDPBL1023A1 giảm 8%, tối đa 100k đơn từ 120k

VCXDPBH1023A giảm 10%, tối đa 150k đơn từ 400k

 

⭐️6. Sale cuối tháng: Mở Shopee / Sale Lương Về 25/9

SPPP3OCT8K giảm 8k đơn từ 120k

SPPP3OCT8KBL giảm 8k đơn từ 120k

► Voucher ưu đãi đơn từ các brand.

 

⭐️7. Voucher Xtra: Mở Shopee / Ưu đãi Voucher Xtra

2310VCX500K giảm 15%, tối đa 500k đơn từ 1.5m

► Lưu mã giảm 10%, tối đa 150k đơn từ 400k

► Lưu mã giảm 10%, tối đa 100k đơn từ 120k

 

⭐️8. Ưu đãi CIMB: Mở Shopee / Ưu đãi CIMB Bank

► Giảm 30k đơn từ 150k qua thẻ CIMB

 

⭐️9. Tech Zone - Lưu banner: Mở Shopee / Sale Shopee TechZone 23/10

ELTE1T16 giảm 10%, tối đa 1m đơn từ 1m

ELVT10 giảm 10%, tối đa 2.5m đơn từ 3m (có sẵn trong ví)

ELAP8MU23 giảm 8%, tối đa 2.5m đơn từ 3m (có sẵn trong ví)

ELSS8MU23 giảm 8%, tối đa 2.5m đơn từ 3m (có sẵn trong ví)

► Voucher ưu đãi đơn từ các shop bán.

 

⭐️10. Shop lên sàn mới: Mở Shopee / Siêu sale shop mới

NSF10P330 giảm 30k đơn từ 85k

NSF10P3FS giảm 20k đơn từ 50k

NSF10P320 giảm 20k đơn từ 55k

NSF10P3HB giảm 20k đơn từ 50k

NSF102020 giảm 20k đơn từ 50k

NSF102030 giảm 30k đơn từ 85k

NSF10RE4 giảm 90k đơn từ 299k

► Voucher ưu đãi đơn từ các shop bán.

 

⭐️11. Top deal hot trend: Mở Shopee / Bắt trend giá sốc

► Lưu thêm 1 mã Freeship tại banner.

► Xem thêm các ưu đãi shop bán.

 

⭐️12. Từ Innisfree: Mở Shopee / Shop Innisfree

COSIF60K giảm 10%, tối đa 60k đơn từ 400k (có sẵn trong ví)

 

COSIF100K giảm 12%, tối đa 100k đơn từ 600k (có sẵn trong ví)