99+ Mã Giảm Giá Shopee Lúc 0H Thứ Năm Ngày 12/10

⭐️1. Khung giờ săn sale: Mở Shopee / Khung giờ săn sale 12/10

► Săn Iphone: Mở Shopee / Chương trình quay số trúng 100 điện thoại

 

📌Áp list sp: Mở Shopee / Sản phẩm có mã giảm giá riêng

AFFSR32 giảm 15% tối đa 68k đơn từ 399k

AFFRW63 giảm 15% tối đa 150k đơn từ 750k

AFFGH33 giảm 15% tối đa 99k đơn từ 499k

 

⭐️2. Các voucher sẽ có trong Livestream:

🔔 Voucher có sẵn trong ví:Mở Shopee / Voucher trong ví

►0H: Mã giảm 50% tối đa 40k đơn từ 0đ toàn sàn shopee (lọc user)

► 0H: Mã giảm 60K đơn từ 250K toàn sàn shopee (lọc user)

►0H: Mã giảm 50% tối đa 25k đơn từ 0đ toàn sàn shopee (12H, 18H, 20H back lượt)

► 0H: Mã giảm 80K đơn từ 400K toàn sàn shopee (12H, 18H, 20H back lượt)

► 0H: Mã giảm 15% tối đa 100k đơn từ 100K toàn sàn shopee (12H, 18H, 20H back lượt)

► 0H, 12H, 18H: Mã freeship giảm 25K đơn từ 25K (12H, 18H là mã back lượt)

► 0H, 12H, 18H: Mã giảm 25% tối đa 40k đơn từ 100k đã có trong ví voucher (12H, 18H là mã back lượt)

► 0H, 12H, 18H: Mã giảm 25% tối đa 20k đơn từ 50k đã có trong ví voucher (12H, 18H là mã back lượt)

► 0H, 12H, 18H: Mã giảm 25% tối đa 10k đơn từ 0k đã có trong ví voucher (12H, 18H là mã back lượt)

► 0H, 12H, 18H: Mã giảm 50% tối đa 25k đơn 0đ cho thời trang (12H, 18H là mã back lượt)

 

⭐️3. Sale vẫn còn: Mở Shopee / Siêu Sale 10/10

SPPP2OCT8K giảm 8k đơn từ 120k

SPPP1OCT8KBL giảm 8k đơn từ 120k

NSF10P120 giảm 20k đơn từ 55k

NSF10P125 giảm 25k đơn từ 70k

NSF10P1HB giảm 20k đơn từ 55k

NSF10P1FS giảm 20k đơn từ 55k

NSF100620 giảm 20k đơn từ 50k

NSF100630 giảm 30k đơn từ 85k

NSF10P225 giảm 25k đơn từ 70k

NSF101020 giảm 20k đơn từ 50k

► Voucher ưu đãi từ các brand.

 

⭐️4. Quốc tế Mall: Mở Shopee / Sale Hàng Quốc Tế 12/10

► CB1210 giảm 12% tối đa 30k đơn từ 150k (có sẵn trong ví)

► Voucher ưu đãi từ các shop bán.

► Săn deal đồng giá x9k

 

⭐️5. Shop Live xu hướng: Mở Shopee / Sale shop xu hướng livestream

► Mã Live giảm 30k đơn từ 150k

SKAMLB1210 giảm 20% tối đa 40k đơn từ 150k (có sẵn trong ví)

► Thêm các mã Freeship và giảm trong live.

 

⭐️6. Chủ Nhật Siêu Video: Mở Shopee / Chương trình Chủ Nhật Siêu Video

► x2 nhận xu khi coi video.

► Hoàn 30% tối đa 20k khi đặt sp từ video.

 

⭐️7. Top deal hot trend: Mở Shopee / Bắt trend giá sốc

► Lưu thêm 1 mã Freeship tại banner.

► Xem thêm các ưu đãi shop bán.

 

⭐️8. Từ Abbott: Mở Shopee / Sale Abbott

ENSBD10A giảm 5% tối đa 20k đơn từ 400k

GLUSBD10B giảm 5% tối đa 20k đơn từ 400k

SIMSBD10D giảm 5% tối đa 20k đơn từ 400k

PEDSBD10C giảm 5% tối đa 20k đơn từ 400k

GRWSBD10E giảm 5% tối đa 20k đơn từ 400k

► Ưu đãi MPVC, quà 0đ

 

⭐️9. Đóa hoa hồng: Mở Shopee / Chương trình Đoá Hoa Hồng

► Cơ hội trúng tới 50k xu mỗi ngày

 

⭐️10. Quà tặng Shopee: Mở Shopee / Quà tặng Shopee

 ► Thu thập vật phẩm đổi 10k xu