Toàn Bộ Mã Săn Shopee Lúc 0H Thứ Hai Chính Hãng 6/11

⭐️ 1. Khung giờ săn sale: Mở Shopee / Siêu Sale 11/11

► 0H: Săn 111 Iphone 15: Mở Shopee / Chương Trình Trúng 111 Iphone

 

📌a. Áp dụng lọc list: Mở Shopee / Sản phẩm có mã giảm giá riêng

► 0h: AFFCLTETT giảm 35k đơn từ 129k

 

📌b. Áp dụng lọc list: Mở Shopee / Sản phẩm có mã giảm giá riêng

► 0h: AFFWK29 giảm 20% tối đa 50k đơn từ 199k

► 0h: AFFMU95 giảm 12% tối đa 150k đơn từ 699k

► 0h: AFFLD43 giảm 15% tối đa 99k đơn từ 399k

 

⭐️2. Ưu đãi KOL - Mall: Mở Shopee / Ưu đãi từ KOL

►Lưu banner + Dùng ngay mã giảm 20% tối đa 40k đơn từ 99k cho ShopeeMall

 

⭐️3 .Voucher trong ví: Mở Shopee / Voucher trong ví

611MUD70K1 giảm 10% tối đa 70k đơn từ 500k

611MUD70K2 giảm 10% tối đa 70k đơn từ 500k

611MUD70K3 giảm 8% tối đa 70k đơn từ 500k

611MUD70K4 giảm 8% tối đa 70k đơn từ 500k

611MUD99K1 giảm 12% tối đa 99k đơn từ 750k

611MUD99K2 giảm 12% tối đa 99k đơn từ 750k

611MUD99K3 giảm 10% tối đa 99k đơn từ 750k

611MUD99K4 giảm 10% tối đa 99k đơn từ 750k

ELAP8MU6 giảm 8% tối đa 2500k đơn từ 3000k

ELSS8MU6 giảm 8% tối đa 2500k đơn từ 3000k

 

🔔3.1. Voucher Shopee live có sẵn trong ví:Mở Shopee / Voucher trong ví

►11H: Mã giảm 50% tối đa 25k đơn từ 0đ toàn sàn shopee (12H, 18H, 20H back lượt)

►11H: Mã giảm 60K đơn từ 400K toàn sàn shopee (12H, 18H, 20H back lượt)

►11H: Mã giảm 15% tối đa 70k đơn từ 100K toàn sàn shopee (12H, 18H, 20H back lượt)

► 0H: Mã giảm 60K đơn từ 250K toàn sàn shopee (lọc user)

► 0H: Mã giảm 15% tối đa 99K đơn từ 100K toàn sàn shopee (lọc sản phẩm)

► 0H, 12H, 18H: Mã freeship giảm 25K đơn từ 25K (12H, 18H là mã back lượt)

► 0H, 12H, 18H: Mã giảm 20% tối đa 40k đơn từ 100k áp Thời Trang & Làm đẹp đã có trong ví voucher (12H, 18H là mã back lượt)

► 0H, 12H, 18H: Mã giảm 25% tối đa 20k đơn từ 50k đã có trong ví voucher (12H, 18H là mã back lượt)

► 0H, 12H, 18H: Mã giảm 25% tối đa 10k đơn từ 0k đã có trong ví voucher (12H, 18H là mã back lượt)

► 0H, 12H, 18H: Mã giảm 30% tối đa 25k đơn 0đ cho thời trang (12H, 18H là mã back lượt)

 

 

⭐️4. Voucher Xtra: Mở Shopee / Ưu đãi Voucher Xtra

611VCX500K giảm 15% tối đa 500k đơn từ 1500k

► Mã 10% tối đa 500k đơn từ 1500k có sẵn trong ví

► Mã 10% tối đa 100k đơn từ 100k có sẵn trong ví

► Mã 10% tối đa 100k đơn từ 100k có sẵn trong ví

► Mã 10% tối đa 150k đơn từ 500k có sẵn trong ví

► Mã 10% tối đa 150k đơn từ 500k có sẵn trong ví

► Mã 10% tối đa 150k đơn từ 400k

► Mã 10% tối đa 100k đơn từ 120k

► Các mã Voucher Xtra khác giảm tới 12% tối đa tới 150k có sẵn trong ví.

 

⭐️5. Siêu sale 11.11: Mở Shopee / Siêu Sale 11/11

SPPP1NOV8K giảm 8k đơn từ 120k

SPPP1NOV8KBL giảm 8k đơn từ 120k

SPLNOVALL1 giảm 10%, tối đa 100k đơn từ 200k

FASPHAULNOV1 giảm 15k đơn từ 150k

FMCGTT30K0 giảm 30k đơn từ 99k

FMCGTT100KA01 giảm 100k đơn từ 500k

FMCGTTB02 giảm 100k đơn từ 500k

FMCGTT100K01 giảm 15%, tối đa 100k đơn từ 50k

► Lưu thêm các mã SPaylater tại banner.

► Voucher ưu đãi từ các brand.

 

⭐️6. Shop Nổi Bật: Mở Shopee / Sale Shop nổi bật Xtra

NSF11P125 giảm 25k đơn từ 70k

NSF11P130 giảm 30k đơn từ 85k

NSF11P1HB giảm 25k đơn từ 50k

NSF11P1FS giảm 25k đơn từ 50k

NSF110340 giảm 40k đơn từ 129k

NSF110325 giảm 25k đơn từ 50k

► Voucher ưu đãi từ các shop bán.

 

⭐️7. Top deal hot trend: Mở Shopee / Bắt trend giá sốc

► Lưu thêm 1 mã Freeship tại banner.

► Xem thêm các ưu đãi shop bán.

 

⭐️8. Từ CIMB: Mở Shopee / Ưu đãi CIMB Bank

► Giảm 30k đơn từ 150k qua thẻ CIMB

 

⭐️9. Thứ 2 chính hãng: Mở Shopee / Sale ShopeeMall 06/11

MALLMONDAY611A giảm 12% tối đa 50k đơn từ 250k có sẵn trong ví

MALLMONDAY611B giảm 12% tối đa 90k đơn từ 500k có sẵn trong ví

► Voucher ưu đãi từ các shop bán.

 

⭐️10. Tech Zone: Mở Shopee / Sale Shopee TechZone 06/11

ELGAME10 giảm 10% tối đa 3m từ 300k

► Voucher ưu đãi từ các brand.

 

⭐️11. Sức khỏe - Thú cưng: Mở Shopee / Sale ShopeeCare Chăm Sóc Toàn Diện 06/11

HEALTH40K06 giảm 10% tối đa 40k đơn từ 199k

HEALTH100K06 giảm 8% tối đa 100k đơn từ 300k

HEALTHF10K06 giảm 10k đơn từ 150k

HEALTHD70K06 giảm 10% tối đa 70k đơn từ 400k

HEALTHF70K06 giảm 10% tối đa 70k đơn từ 400k

PET20K06 giảm 20k đơn từ 250k

PET50K06 giảm 7% tối đa 50k đơn từ 350k

HC30K06 giảm 8% tối đa 30k đơn từ 169k

HC15K06 giảm 10% tối đa 15k đơn từ 99k

► Voucher ưu đãi từ các shop bán.

► Săn deal đồng giá x9k tại live.

► Mở quà săn xu lúc 0h.

 

⭐️12. Shop xu hướng: Mở Shopee / Sale Shop Xu Hướng 06/11

SKAMDAY04 giảm 10% tối đa 40k đơn từ 150k có sẵn trong ví

SKAMDAY05 giảm 12% tối đa 100k đơn từ 300k có sẵn trong ví

SKAMDAY06 giảm 10% tối đa 100k đơn từ 179k có sẵn trong ví

SKAMDAY07 giảm 10% tối đa 100k đơn từ 300k có sẵn trong ví

SKAMDAY08 giảm 12% tối đa 200k đơn từ 500k có sẵn trong ví

SKAMSS10 giảm 10% tối đa 150k đơn từ 300k có sẵn trong ví

► Voucher ưu đãi từ các shop bán.

► Săn deal dưới 49k, đồng giá 1k.

► Săn voucher 69k đơn từ shop bán:

► 0h: SVC-750273199194112 giảm 69k đơn từ 99k [10]

► 0h: SVC-750333597286432 giảm 69k đơn từ 99k [10]

► 0h: SVC-749850538999808 giảm 69k đơn từ 99k [10]

► 0h: SVC-749880603951104 giảm 69k đơn từ 99k [30]

► 0h: SVC-750393986875392 giảm 69k đơn từ 99k [10]

► 0h: SVC-750303389794304 giảm 69k đơn từ 99k [10]

 

⭐️13. Siêu hội Hàn: Mở Shopee / Sale Mỹ Phẩm Hàn Quốc 06/11

► Voucher ưu đãi từ các shop bán.

► Săn deal đồng giá x9k, mua 1 tặng 1.

► Săn voucher shop bán lúc 0h:

► 0h: YAOC1106 giảm 95% tối đa 30k đơn từ 0k [300]

► 0h: TOPKV0007 giảm 95% tối đa 30k đơn từ 0k [200]

► 0h: LAUR1106 giảm 95% tối đa 30k đơn từ 0k [200]

► 0h: LABEDNV06 giảm 95% tối đa 30k đơn từ 0k [300]

► 0h: COSN0611 giảm 95% tối đa 30k đơn từ 0k [200]

► 0h: COSMD54WQ giảm 95% tối đa 30k đơn từ 0k [200]

► 0h: BEAU1106D giảm 95% tối đa 30k đơn từ 0k [250]

► 0h: YOUN31106 giảm 95% tối đa 30k đơn từ 0k [200]

► 0h: MKLA23116 giảm 95% tối đa 30k đơn từ 0k [300]

► 0h: TORRLSEJO giảm 30% tối đa 50k đơn từ 165k [3000]

► 0h: MARY23116 giảm 95% tối đa 30k đơn từ 0k [200]

► 0h: FORMKR111 giảm 50% tối đa 40k đơn từ 80k [300]

► 0h: COSBNOV06 giảm 95% tối đa 30k đơn từ 0k [300]

► 0h: CLIOASDKA giảm 18% tối đa 85k đơn từ 450k [300]

► Săn voucher 400k các khung giờ:

► Áp dụng list sp: Mở Shopee / Sản phẩm có mã giảm giá riêng

► 0h: HQ0HSIEUSALEA giảm 400k đơn từ 0đ

 

⭐️14. Từ Unilever: Mở Shopee / Sale Unilever 06/11

UHB611399 giảm 12% tối đa 50k đơn từ 399k

UHB61134 giảm 6% tối đa 25k đơn từ 349k

UHB61119 giảm 5% tối đa 10k đơn từ 199k

UHB61149 giảm 6% tối đa 30k đơn từ 499k

UHC611 giảm 7% tối đa 29k đơn từ 409k

► Quà tặng 0đ cho các đơn hàng.

 

⭐️15. Từ Canifa:Mở Shopee / Shop Canifa

► 0h: CANI500HT giảm 500k đơn từ 1000k [2]

► 0h: CANI200H1 giảm 200k đơn từ 599k [4]

► 0h: CANI100HT giảm 100k đơn từ 299k [5]

 

⭐️16. Từ yody: Mở Shopee / Shop Yody

► 0h: YODYY611 giảm 111k đơn từ 222k [5]

 

⭐️10. Shopee Video: Mở Shopee / Shopee Video

► 12H các ngày 4, 5, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 24, 25, 26: Mã 40% tối đa 60K đơn 20K (HSD 3 giờ từ lúc lưu mã)

► 0H các ngày 5, 10, 11, 12, 15, 19, 24, 26: Mã 40% tối đa 40K đơn 0đ

► 0H các ngày 4, 18, 25: Mã 40% tối đa 30K/0Đ (HSD 24H từ lúc lưu mã)

 

► 0H hàng ngày: Mã 40% tối đa 20K