31+ Mã Giảm giá Shopee Lúc 0H Thứ Bảy 14/10

⭐️1. Khung giờ săn sale: Mở Shopee / Khung giờ săn sale 13/10

► Lưu mã Freeship 10k/0đ tại banner.

► Săn Iphone: Mở Shopee / Chương trình quay số trúng 100 điện thoại

 

📌Áp list sp: Mở Shopee / Sản phẩm có mã giảm giá riêng

AFFSR32 giảm 15%, tối đa 68k đơn từ 399k

AFFRW63 giảm 15%, tối đa 150k đơn từ 750k

AFFGH33 giảm 15%, tối đa 99k đơn từ 499k

 

⭐️2. Các voucher sẽ có trong Livestream:

🔔 Voucher có sẵn trong ví:Mở Shopee / Voucher trong ví

► 0H: Mã giảm 50% tối đa 40k đơn 0đ toàn sàn shopee (lọc user)

► 0H: Mã giảm 60K đơn từ 250K toàn sàn shopee (lọc user)

► 0H, 12H, 18H: Mã freeship giảm 25K đơn từ 25K (12H, 18H là mã back lượt)

► 0H, 12H, 18H: Mã giảm 25% tối đa 40k đơn từ 100k áp Thời Trang & Làm đẹp đã có trong ví voucher (12H, 18H là mã back lượt)

► 0H, 12H, 18H: Mã giảm 25% tối đa 20k đơn từ 50k đã có trong ví voucher (12H, 18H là mã back lượt)

► 0H, 12H, 18H: Mã giảm 25% tối đa 10k đơn từ 0k đã có trong ví voucher (12H, 18H là mã back lượt)

► 0H, 12H, 18H: Mã giảm 50% tối đa 25k đơn 0đ cho thời trang (12H, 18H là mã back lượt)

► 11H: Mã giảm 50% tối đa 25k đơn từ 0đ toàn sàn shopee (12H, 18H, 20H back lượt)

► 11H: Mã giảm 80K đơn từ 400K toàn sàn shopee (12H, 18H, 20H back lượt)

► 11H: Mã giảm 15% tối đa 70k đơn từ 100K toàn sàn shopee (12H, 18H, 20H back lượt)

 

⭐️3. Voucher trong ví User: Mở Shopee / Voucher trong ví

CBPM23103 giảm 15% tối đa 75k đơn từ 500k

1410GIAM200K4 giảm 12% tối đa 200k đơn từ 1000k

1410GIAM200K3 giảm 12% tối đa 200k đơn từ 1000k

1410GIAM200K2 giảm 12% tối đa 200k đơn từ 1000k

1410GIAM200K1 giảm 12% tối đa 200k đơn từ 1000k

1410GIAM100K4 giảm 12% tối đa 100k đơn từ 500k

1410GIAM100K3 giảm 12% tối đa 100k đơn từ 500k

1410GIAM100K2 giảm 12% tối đa 100k đơn từ 500k

1410GIAM100K1 giảm 12% tối đa 100k đơn từ 500k

1410GIAM20K4 giảm 10% tối đa 20k đơn từ 100k

1410GIAM20K3 giảm 10% tối đa 20k đơn từ 100k

1410GIAM20K2 giảm 10% tối đa 20k đơn từ 100k

 

⭐️ 4. Ưu đãi KOL: Mở Shopee / Ưu đãi từ KOL

► 0h: Lưu trên banner + dùng ngay mã giảm 30k đơn từ 99k toàn sàn

► 19h: Lưu trên banner + dùng ngay mã giảm 30k đơn từ 99k toàn sàn

► 23h: Lưu trên banner + dùng ngay mã giảm 30k đơn từ 99k toàn sàn

 

⭐️ 5. Miễn phí vận chuyển: Mở Shopee / Mã Miễn phí vận chuyển

► Lưu thêm mã Freeship 15k đơn từ 50k

 

⭐️ 6. Tech Zone - Lưu banner :Mở Shopee / Sale Shopee TechZone 14/10

ELTTS141 giảm 12% tối đa 110k đơn từ 100k

► Voucher ưu đãi từ các shop bán.

 

⭐️7. Shop mới lên: Mở Shopee / Sale Shop Mới Lên Sàn 13/10

NSF10P1HB giảm 20k đơn từ 55k

NSF10P1FS giảm 20k đơn từ 55k

NSF10P225 giảm 25k đơn từ 70k

NSF10P230 giảm 30k đơn từ 85k

NSF101340 giảm 40k đơn từ 129k

NSF101330 giảm 30k đơn từ 85k

NSF101320 giảm 20k đơn từ 50k

NSF10RE1 giảm 30k đơn từ 99k

NSF10RE2 giảm 50k đơn từ 149k

NSF10RE3 giảm 90k đơn từ 299k

► Voucher ưu đãi đơn từ các shop bán.

► Săn deal đồng giá 1k, x9k

 

⭐️8. Top deal hot trend: Mở Shopee / Bắt trend giá sốc

► Lưu thêm 1 mã Freeship tại banner.

► Xem thêm các ưu đãi shop bán.

 

⭐️ 9. Từ Babe: Mở Shopee / Shop BABÉ

BABE1001 giảm 100k đơn từ 699k

BABE501 giảm 50k đơn từ 399k

► Quà tặng 0đ cho các đơn hàng.

 

⭐️12. Đóa hoa hồng: Mở Shopee / Chương trình Đoá Hoa Hồng

► Cơ hội trúng tới 50k xu mỗi ngày

 

⭐️13. Quà tặng Shopee: Mở Shopee / Quà tặng Shopee

 ► Thu thập vật phẩm đổi 10k xu