Toàn bộ Mã Giảm giá Shopee Lúc 0h Thứ 2 Chính Hãng Ngày 02/10

⭐️1. Khung giờ săn sale: Mở Shopee / Khung giờ săn sale 2/10

► Lưu mã Freeship 10k/0đ tại banner.

► Săn ưu đãi các khung giờ.

► 0h: Săn Iphone15: Mở Shopee / Chương trình quay số trúng 100 điện thoại

► 0h: 210GIAM500K giảm 15%, tối đa 500k đơn từ 1500k

► 0h: AFFGOWR4 giảm 25%, tối đa 49k đơn từ 99k áp dụng shop nổi bật

► 0h: AFFUNLR2 giảm 24k đơn từ 99k áp dụng shop nổi bật

► 0h: AFFUNIQ5 giảm 35k đơn từ 190k áp dụng shop nổi bật

► 0h: AFFGMEH0 giảm 40k đơn từ 185k áp dụng shop nổi bật

► 0h: AFFGMAK6 giảm 30k đơn từ 99k áp dụng shop nổi bật

► 0h: AFFZN72 giảm 25k đơn từ 99k áp dụng shop nổi bật

► 0h: AFFTX27 giảm 20%, tối đa 50k đơn từ 199k áp dụng shop nổi bật

 

⭐️2 Voucher Xtra - Lưu banner: Mở Shopee / Ưu đãi Voucher Xtra

► Lưu mã 10%, tối đa 150k đơn từ 400k

► Lưu mã giảm 10%, tối đa 100k đơn từ 120k

 

⭐️3. Ưu đãi KOL - Mall: Mở Shopee / Ưu đãi từ KOL

► 0h: Săn mã 20%, tối đa 39k đơn từ 99k

 

⭐️4. Các voucher sẽ có trong Livestream:

🔔 Voucher có sẵn trong ví:Mở Shopee / Voucher trong ví

►0H, 12H, 18H: Mã giảm 25% tối đa 40k đơn từ 100k đã có trong ví voucher (12H, 18H là mã back lượt)

► 0H, 12H, 18H: Mã giảm 25% tối đa 20k đơn từ 50k đã có trong ví voucher (12H, 18H là mã back lượt)

► 0H, 12H, 18H: Mã giảm 25% tối đa 10k đơn từ 0k đã có trong ví voucher (12H, 18H là mã back lượt)

► 0H, 12H, 18H: Mã giảm 20k đơn từ 100k đã có trong ví voucher (12H, 18H là mã back lượt)

► 0H, 12H, 18H: Mã giảm 50% tối đa 25k đơn 0đ cho thời trang (12H, 18H là mã back lượt)

► 0H, 12H, 18H: Mã freeship giảm 25K đơn đơn từ 25K (12H, 18H là mã back lượt)
►20H: Mã giảm 50% tối đa 25k đơn đơn từ 0đ toàn sàn shopee (20H back lượt)

► 20H: Mã giảm 80K đơn từ 400K toàn sàn shopee (20H back lượt)

► 20H: Mã giảm 15% tối đa 100k đơn đơn từ 100K toàn sàn shopee

 

 

⭐️5. Một số mã khác:

a. Voucher trong ví User:

► Mã Freeship Live 25k/25k

► Mã Live 25%, tối đa 10k,20k,40k

► Mã Thời trang 50%, tối đa 25k

► Mã làm đẹp tới 70k.

GAMET10A giảm 6%, tối đa 1500k đơn từ 50k

ELSS8MU2 giảm 8%, tối đa 2500k đơn từ 3000k

ELAP8MU2 giảm 8%, tối đa 2500k đơn từ 3000k

ELIM50K giảm 50k đơn từ 500k

VCXDPBCBL1002A giảm 8%, tối đa 100k đơn từ 75k

VCXDPBLBU1002A2 giảm 10%, tối đa 100k đơn từ 120k

VCXDPBL1002A2 giảm 8%, tối đa 100k đơn từ 120k

VCXDPBLBU1002A1 giảm 10%, tối đa 100k đơn từ 120k

VCXDPBL1002A1 giảm 8%, tối đa 100k đơn từ 120k

VCXDPBHBU1002A giảm 12%, tối đa 150k đơn từ 400k

VCXDPBH1002A giảm 10%, tối đa 150k đơn từ 400k

VCXDPBHH1002A giảm 10%, tối đa 500k đơn từ 1500k

 

⭐️6. Sale chính hãng: Mở Shopee / Siêu Sale 10/10

SPPP1OCT8K giảm 8k đơn từ 120k

SPPP1OCT8KBL giảm 8k đơn từ 120k

NSF10P120 giảm 20k đơn từ 55k

NSF10P125 giảm 25k đơn từ 70k

NSF10P1HB giảm 20k đơn từ 55k

NSF10P1FS giảm 20k đơn từ 55k

NSF100130 giảm 30k đơn từ 85k

NSF100150 giảm 50k đơn từ 149k

NSF100120 giảm 20k đơn từ 50k

► Voucher ưu đãi từ các brand.

 

⭐️7. Thứ 2 chính hãng: Mở Shopee / Sale shopee Mall

MALLMONDAY210B giảm 12%, tối đa 90k đơn từ 500k (Có sẵn trong ví)

MALLMONDAY210A giảm 12%, tối đa 50k đơn từ 250k (Có sẵn trong ví)

210MALL99K2 giảm 12%, tối đa 99k đơn từ 750k (Có sẵn trong ví)

210MALL99K1 giảm 12%, tối đa 99k đơn từ 750k (Có sẵn trong ví)

210GIAM150K2 giảm 10%, tối đa 150k đơn từ 500k (Có sẵn trong ví)

210GIAM150K1 giảm 10%, tối đa 150k đơn từ 500k (Có sẵn trong ví)

210GIAM100K2 giảm 10%, tối đa 100k đơn từ 100k (Có sẵn trong ví)

210GIAM100K1 giảm 10%, tối đa 100k đơn từ 100k (Có sẵn trong ví)

210MALL70K2 giảm 10%, tối đa 70k đơn từ 500k (Có sẵn trong ví)

210MALL70K1 giảm 10%, tối đa 70k đơn từ 500k (Có sẵn trong ví)

► Voucher ưu đãi từ các shop bán.

► Thêm mã Freeship tới 100k tại ví.

 

⭐️8. Thời trang: Mở Shopee / Sale Thời Trang 02/10

FAOCT1 giảm 10k đơn từ 99k

FAOCT2 giảm 10%, tối đa 30k đơn từ 99k

FATPBAU2 giảm 15%, tối đa 40k đơn từ 150k

FATPBAU1 giảm 15%, tối đa 40k đơn từ 150k

► Voucher ưu đãi từ các shop bán.

► Săn deal đồng giá 1k, x9k

 

⭐️9. Top deal hot trend: Mở Shopee / Bắt trend giá sốc

► Lưu thêm 1 mã Freeship tại banner.

► Xem thêm các ưu đãi shop bán.

 

⭐️10. Từ CIMB: Mở Shopee / Ưu đãi CIMB Bank

► Giảm 30k đơn từ 150k qua thẻ CIMB

 

⭐️11. Từ ACD: Mở Shopee / Sale La'roche Poáy, Vichy, Cerave 2/20

CERA10K2 giảm 10k đơn từ 500k

VICH10020 giảm 65k đơn từ 650k

CERA7K2 giảm 7k đơn từ 350k

VICH10021 giảm 80k đơn từ 800k

LAROBMO2 giảm 120k đơn từ 799k

LARO30SBD giảm 30k đơn từ 379k

LARO85SBD giảm 85k đơn từ 699k

► Ưu đãi mua 2 tính 1, quà 0đ.

► 0h: CERA100K9 giảm 100k đơn từ 300k

 

⭐️12.. Từ P&G: Mở Shopee / Siêu sale P&G

PGHB210A giảm 10%, tối đa 50k đơn từ 299k

HCPG10CM giảm 10%, tối đa 50k đơn từ 399k

PAMPOC5 giảm 5%, tối đa 40k đơn từ 399k

PAMPOC7 giảm 7%, tối đa 80k đơn từ 699k

PAMPERS10 giảm 8%, tối đa 40k đơn từ 350k

► Quà tặng 0đ cho các đơn hàng.

► Săn voucher 80k các khung:

► 9h: PGHB210O2  giảm 80k đơn từ 400k

► 15h: PGHB210O3  giảm 80k đơn từ 400k

 

⭐️13. X10 xu thưởng: Mở Shopee / Tiệc thưởng X10 xu

► Cơ hội trúng tới 50k xu mỗi ngày

 

⭐️14. Quà tặng Shopee: Mở Shopee / Quà tặng Shopee

 

► Thu thập vật phẩm đổi 10k xu