Mã Săn Shopee Từ 9h-21h Ngày 24/10

⭐️1. Khung giờ săn sale: Mở Shopee / Khung giờ săn sale 24/10

► Lưu mã Freeship 10k đơn 0đ tại banner.

► Săn Iphone 14: Mở Shopee / Chương Trình Lương Về Trúng Iphone

Săn mã nhập tay AFF back lượt lúc 9H, 12H:

📌a. Áp dụng list: Mở Shopee / Sản phẩm có mã giảm giá riêng

AFFGMRJ7 giảm 28k đơn từ 99k

AFFGMWU8 giảm 40k đơn từ 190k

AFFGMNV6 giảm 25% tối đa 99K đơn từ 299k

 

📌b. Áp dụng lọc list: Mở Shopee / Sản phẩm có mã giảm giá riêng

AFFUNCW8 giảm 24k đơn từ 99k

 

📌c. Áp dụng lọc list: Mở Shopee / Sản phẩm có mã giảm giá riêng

AFFUNKC9 giảm 35k đơn từ 190k

AFFUNSA6 giảm 20% tối đa 70K đơn từ 299k

 

📌d. Áp dụng lọc list: Mở Shopee / Sản phẩm có mã giảm giá riêng

AFFUNWS8 giảm 50K đơn từ 150k cho làm đẹp

 

⭐️2. Ưu đãi KOL: Mở Shopee / Ưu đãi từ KOL

► Lưu trên banner + dùng ngay mã giảm 20%, tối đa 40k đơn từ 99k áp làm đẹp

► Lưu trên banner + dùng ngay mã giảm 25% tối đa 50k đơn từ 99k áp toàn sàn

 

⭐️3. Các voucher sẽ có trong Livestream:

🔔 Voucher có sẵn trong ví:Mở Shopee / Voucher trong ví

► 0H: Mã giảm 60K đơn từ 250K toàn sàn shopee (lọc user)

► 0H, 12H, 18H: Mã freeship giảm 25K đơn từ 25K (12H, 18H là mã back lượt)

► 0H, 12H, 18H: Mã giảm 20% tối đa 40k đơn từ 100k áp Thời Trang & Làm đẹp đã có trong ví voucher (12H, 18H là mã back lượt)

► 0H, 12H, 18H: Mã giảm 25% tối đa 20k đơn từ 50k đã có trong ví voucher (12H, 18H là mã back lượt)

► 0H, 12H, 18H: Mã giảm 25% tối đa 10k đơn từ 0k đã có trong ví voucher (12H, 18H là mã back lượt)

► 0H, 12H, 18H: Mã giảm 50% tối đa 25k đơn 0đ cho thời trang (12H, 18H là mã back lượt)

► 11H: Mã giảm 50% tối đa 25k đơn từ 0đ toàn sàn shopee (12H, 18H, 20H back lượt)

► 11H: Mã giảm 80K đơn từ 400K toàn sàn shopee (12H, 18H, 20H back lượt)

► 11H: Mã giảm 15% tối đa 70k đơn từ 100K toàn sàn shopee (12H, 18H, 20H back lượt)

 

⭐️4. Voucher trong ví User: Mở Shopee / Voucher trong ví

KRCBOCTBAU3 giảm 10% tối đa 40k đơn từ 249k

COS200K24P giảm 10% tối đa 200k đơn từ 350k

COS50KMS24P giảm 10% tối đa 50k đơn từ 250k

COS50KALL24P giảm 10% tối đa 50k đơn từ 250k

 

⭐️5. Sale cuối tháng: Mở Shopee / Sale Lương Về 25/9

SPPP3OCT8K giảm 8k đơn từ 120k

SPPP3OCT8KBL giảm 8k đơn từ 120k

► Voucher ưu đãi đơn từ các brand.

 

⭐️6. Mỹ phẩm: Mở Shopee / Sale Mỹ Phẩm 24/10

📌 Săn voucher Làm Đẹp 100k các khung:

► Áp chung list: Mở Shopee / Sản phẩm có mã giảm giá riêng

COS100K9H24 giảm 100k đơn từ 300k

COS100K12H24 giảm 100k đơn từ 300k

COS100K15H24 giảm 100k đơn từ 300k

COS100K18H24 giảm 100k đơn từ 300k

📌 Săn voucher shop bán 30k, 100k:

VUBI3010 giảm 30k đơn từ 0k

LOLU3010 giảm 30k đơn từ 0k

MAYBBT30K giảm 30k đơn từ 0k

SHISHBOCT giảm 30k đơn từ 0k

LARO30K24 giảm 30k đơn từ 0k

LOREBTD24 giảm 30k đơn từ 0k

INNI100A giảm 100k đơn từ 400k

HANGY30B giảm 30k đơn từ 0k

📌Một số mã khác:

COS200KMALL24 giảm 10% tối đa 200k đơn từ 350k

COSSOCIAL24 giảm 15% tối đa 50k đơn từ 99k

COS50KMS24 giảm 10% tối đa 50k đơn từ 250k

COS50KALL24 giảm 10% tối đa 50k đơn từ 250k

COS200KMS24 giảm 10% tối đa 200k đơn từ 350k

► Voucher ưu đãi từ các shop bán.

► Săn deal giảm tới 50%, mua 1 tặng 1

 

⭐️7. Shop lên sàn mới: Mở Shopee / Siêu sale shop mới

NSF10P330 giảm 30k đơn từ 85k

NSF10P3FS giảm 20k đơn từ 50k

NSF10P320 giảm 20k đơn từ 55k

NSF10P3HB giảm 20k đơn từ 50k

NSF102020 giảm 20k đơn từ 50k

NSF102030 giảm 30k đơn từ 85k

NSF10RE4 giảm 90k đơn từ 299k

 

⭐️8. Mỹ phẩm quốc tế: Mở Shopee / Sale hàng quốc tế

► Voucher ưu đãi từ các shop bán.

► Săn deal giảm tới 50%, deal x9k

 

⭐️9. Tech Zone: Mở Shopee / Sale Shopee Techzone

ELTTS16 giảm 10k đơn từ 10k

ELTTS15B giảm 15% tối đa 100k đơn từ 50k

► Voucher ưu đãi từ các shop bán.

 

⭐️10. Top deal hot trend: Mở Shopee / Bắt trend giá sốc

► Lưu thêm 1 mã Freeship tại banner.

 

► Xem thêm các ưu đãi shop bán.