Mã săn shopee từ 9h - 11h Ngày 01/09

⭐️1. Khung giờ săn sale: Mở Shopee / Mã giảm giá 1/9

► Săn voucher các khung giờ.

► Lưu 3 mã MPVC max 15k đơn từ 0đ

► 12h, 21H: Thêm lượt săn SS flip5: Mở Shopee / Siêu sale trúng siêu điện thoại

► 9h, 12H, 15h, 18h, 21h: Back mã 1394000K giảm 15% tối đa 4 triệu đơn từ 5 triệu

 

⭐️2. Siêu sale tháng 9: Mở Shopee / Siêu sale tháng 9

► Mở quà săn xu, voucher.

► 8h,12h, 16h: Lưu trước trên banner + Dùng ngay mã giảm 99k đơn từ 99k toàn sàn Shopee

► 8h, 12h, 16h: Lưu trước trên banner + Dùng ngay mã giảm 10% tối đa 99k đơn từ 300k toàn sàn Shopee

► 8h, 12h, 16h : Lưu trước trên banner + Dùng ngay mã giảm 40k đơn từ 250k toàn sàn Shopee

 

⭐️3. Ưu đãi KOL: Mở Shopee / Ưu đãi từ KOL

► 9h, 12H, 15H, 18H, 21H: Lưu trên banner + dùng ngay mã 20% tối đa 60k đơn từ 150k cho thời trang

► 9h, 12H, 15H, 18H, 21H: Mã 20% tối đa 60k đơn từ 150k cho làm đẹp

► 12H: Lưu trên banner + dùng ngay mã 20% tối đa 90K đơn 99K

► Lưu trên banner + dùng ngay mã 50% tối đa 50K đơn 99K. List áp mã: Mở Shopee / Sản phẩm có voucher riêng (lọc user)

► Lưu trên banner + dùng ngay mã 20% tối đa 150k đơn từ 500k. List áp mã: Mở Shopee / Sản phẩm có voucher riêng (lọc user)

 

⭐️4. Voucher Xtra - Lưu banner: Mở Shopee / Ưu đãi Voucher Xtra

► 9H, 12H, 18H: Back mã giảm 15% tối đa 150k đơn từ 500k

► 9H, 12H, 18H: Back mã giảm 15% tối đa 100k đơn từ 120k

 

⭐️5. Cho list sản phẩm chọn lọc lúc 0h:

🔔5.1. Áp list sp: Mở Shopee / Sản phẩm có voucher riêng

AFFGMWK0 giảm 40k đơn từ 185k

AFFGMHE7 giảm 30k đơn từ 99k

► 9h: AFFGMOS1 giảm 299k đơn từ 1299k

 

🔔5.2. Áp list sp: Mở Shopee / Sản phẩm có voucher riêng

AFFUNQS8 giảm 35k đơn từ 190k

AFFUNES9 giảm 24k đơn từ 99k

AFFUNDC1 giảm 20% tối đa 70k đơn từ 299k

 

🔔5.3. Áp list sp: Mở Shopee / Sản phẩm có voucher riêng

AFFCLJF8 giảm 35k đơn từ 130k

AFFCLBP7 giảm 40k đơn từ 199k

► 9h: AFFCLYI7 giảm 800k đơn từ 3889k

 

🔔5.4. Áp dụng list: Mở Shopee / Sản phẩm có voucher riêng

AFFLAI giảm 25k đơn từ 99k

AFFLE giảm 40k đơn từ 249k

AFFTIEN giảm 15% tối đa 50k đơn từ 299k

AFFDOU giảm 15% tối đa 88k đơn từ 399k

 

🔔5.5. Áp dụng thời trang - làm đẹp: Mở Shopee / Sản phẩm có voucher riêng

AFFNUA giảm 30k đơn từ 99k

 

🔔5.6. Áp dụng list: Mở Shopee / Sản phẩm có voucher riêng

AFFHA giảm 15% tối đa 45k đơn từ 99k

AFFNGHI giảm 12% tối đa 99k đơn từ 499k

AFFQUAI giảm 12% tối đa 200k đơn từ 999k

 

⭐️6. Các voucher sẽ có trong Livestream:

 

🔔6.1. Voucher có sẵn trong ví:Mở Shopee / Voucher trong ví

► Mã giảm 25% tối đa 40k đơn từ 100k đã có trong ví voucher ( 12H, 18H back lượt )

► Mã giảm 25% tối đa 20k đơn từ 50k đã có trong ví voucher ( 12H, 18H back lượt )

► Mã giảm 25% tối đa 20k đơn từ 50k đã có trong ví voucher ( 12H, 18H back lượt )

► Mã giảm 25% tối đa 10k đơn từ 0k đã có trong ví voucher ( 12H, 18H back lượt )

► Mã giảm 40k đơn từ 200k đã có trong ví voucher

► Mã giảm 20k đơn từ 100k đã có trong ví voucher

► Mã giảm 20k đơn từ 100k đã có trong ví voucher

► Mã giảm 10k đơn từ 50k đã có trong ví voucher

► Mã freeship giảm 25K đơn đơn từ 25K

► Mã giảm 50% tối đa 25k đơn đơn từ 0đ toàn sàn toàn sàn shopee

► Mã giảm 20% tối đa 100k đơn đơn từ 100K toàn sàn toàn sàn shopee

► Mã giảm 100k đơn từ 400K toàn sàn toàn sàn shopee)

►Mã freeship giảm 25k đơn 0đ

 

⭐️7. Voucher trong ví User: Mở Shopee / Voucher trong ví

🔔7.1 . Nhóm mã toàn sàn - SPP:

1392000K2 giảm 8% tối đa 2m từ 10m

1391000K2 giảm 8% tối đa 1m từ 3m

139120K2 giảm 10% tối đa 120k đơn từ 700k

139100K giảm 10% tối đa 100k đơn từ 750k

139100K6 giảm 10% tối đa 100k đơn từ 500k

139100K5 giảm 10% tối đa 100k đơn từ 500k

139100K4 giảm 10% tối đa 100k đơn từ 500k

139100K3 giảm 10% tối đa 100k đơn từ 500k

13980K2 giảm 8% tối đa 80k đơn từ 400k

13950K giảm 8% tối đa 50k đơn từ 350k

13940K giảm 8% tối đa 40k đơn từ 250k

13930K4 giảm 10% tối đa 30k đơn từ 150k

13930K3 giảm 10% tối đa 30k đơn từ 150k

13930K2 giảm 10% tối đa 30k đơn từ 150k

139GIAM20K3 giảm 10% tối đa 20k đơn từ 150k

139GIAM20K2 giảm 8% tối đa 20k đơn từ 120k

139GIAM20K1 giảm 8% tối đa 20k đơn từ 100k

SPPP1SEPFA giảm 8% tối đa 20k đơn từ 150k

SPPP1SEPHB giảm 8% tối đa 30k đơn từ 300k

SPPP1SEPGMVEXT giảm 8% tối đa 20k đơn từ 200k

SPPP1SEP8KBK giảm 8k đơn từ 99k

SPPP1SEP8KDISP giảm 8k đơn từ 120k

 

🔔7.2. Nhóm mã Xtra:

VCXDPUCBL0901A giảm 10% tối đa 100k đơn từ 75k

VCXDPULBU0901A giảm 12% tối đa 100k đơn từ 120k

VCXDPUL0901A giảm 10% tối đa 100k đơn từ 120k

VCXDPUHBU0901A giảm 12% tối đa 150k đơn từ 500k

VCXDPUH0901A giảm 10% tối đa 150k đơn từ 500k

VCXDPUHH0901A giảm 15% tối đa 500k đơn từ 1500k

 

🔔7.3. Nhóm mã lọc sp:

SR23SEPTTM124 giảm 50k đơn từ 399k

SR23SEPTTM123 hoàn 19k đơn từ 120k

SR23SEPTTM122 hoàn 9k đơn từ 50k

SR23SEPTTM120 hoàn 19k đơn từ 0k

SR23SEPTTM119 hoàn 29k đơn từ 169k

SR23SEPTTM118 giảm 20% tối đa 60k đơn từ 299k

SR23SEPTTM117 giảm 50k đơn từ 399k

SR23SEPTTM116 hoàn 12k đơn từ 50k

SR23SEPTTM115 hoàn 12k đơn từ 50k

SR23SEPTTM114 hoàn 12k đơn từ 50k

SR23SEPTTM113 hoàn 12k đơn từ 50k

SR23SEPTTM112 hoàn 12k đơn từ 50k

SR23SEPTTM111 hoàn 12k đơn từ 50k

 

🔔7.4. Nhóm mã công nghệ:

ELACE9 giảm 10% tối đa 3000k đơn từ 300k

ELACE12 giảm 12% tối đa 3000k đơn từ 300k

ELTTS9 giảm 12% tối đa 100k đơn từ 100k

ELTTS19 giảm 12% tối đa 100k đơn từ 100k

ELCN12 giảm 12% tối đa 100k đơn từ 100k

ELEZ50K giảm 50k đơn từ 500k

MSSEP8 giảm 8% tối đa 1000k đơn từ 50k

 

🔔 7.5. Nhóm mã Đời sống:

LIFEM0109120P giảm 10% tối đa 30k đơn từ 120k

LIFEM0109400P giảm 10% tối đa 60k đơn từ 400k

LIFEMC2391C1 giảm 200k đơn từ 1500k

LIFEMC2391B giảm 15% tối đa 80k đơn từ 300k

LIFEMC2391A giảm 12% tối đa 40k đơn từ 150k

 

🔔7.6. Nhóm mã quốc tế:

CBTHUT19 giảm 10% tối đa 30k đơn từ 150k

CBNN19 giảm 8k đơn từ 99k

CBDAN19 giảm 12% tối đa 50k đơn từ 250k

CBLIET19 giảm 12% tối đa 35k đơn từ 150k

CBLECH19 giảm 8k đơn từ 99k

CB3PF92 giảm 12% tối đa 100k đơn từ 300k

CB3PF91 giảm 10% tối đa 50k đơn từ 100k

CBLICHA giảm 10% tối đa 50k đơn từ 150k

CBELJK26 giảm 12% tối đa 100k đơn từ 300k

CBMALLALL19 giảm 10% tối đa 50k đơn từ 250k

CBMALLRE19 giảm 10% tối đa 20k đơn từ 150k

 

🔔 7.7. Nhóm mã Điện tử:

ELGAME giảm 10% tối đa 3000k đơn từ 9000k

ELGAME9 giảm 10% tối đa 1000k đơn từ 300k

ELCL9 giảm 10% tối đa 2000k đơn từ 300k

ELMG300K giảm 8% tối đa 300k đơn từ 200k

ELMG3X giảm 6% tối đa 1500k đơn từ 3000k

ACE198 giảm 8% tối đa 1000k đơn từ 50k

ACETTS giảm 12% tối đa 150k đơn từ 0k

ELSS81 giảm 8% tối đa 3000k đơn từ 3000k

ELAP81 giảm 8% tối đa 3000k đơn từ 3000k

SKAMWCP2309 giảm 8% tối đa 15k đơn từ 150k

 

🔔7.8. Nhóm mã Thời trang:

139100K4FA giảm 12% tối đa 100k đơn từ 500k

139100K3FA giảm 12% tối đa 100k đơn từ 500k

139100K2FA giảm 12% tối đa 100k đơn từ 500k

13940K4FA giảm 12% tối đa 40k đơn từ 250k

13940K3FA giảm 12% tối đa 40k đơn từ 250k

13940K2FA giảm 12% tối đa 40k đơn từ 250k

13925K4FA giảm 10% tối đa 25k đơn từ 99k

13925K3FA giảm 10% tối đa 25k đơn từ 99k

13925K2FA giảm 10% tối đa 25k đơn từ 99k

 

⭐️8. Thời trang: Mở Shopee / Sale thời trang 1/9

139100K2FA giảm 12% tối đa 100k đơn từ 500k

139100K3FA giảm 12% tối đa 100k đơn từ 500k

13925K2FA giảm 10% tối đa 25k đơn từ 99k

13925K3FA giảm 10% tối đa 25k đơn từ 99k

13925K4FA giảm 10% tối đa 25k đơn từ 99k

13940K2FA giảm 12% tối đa 40k đơn từ 250k

13940K3FA giảm 12% tối đa 40k đơn từ 250k

13940K4FA giảm 12% tối đa 40k đơn từ 250k

FASPHAULSEP1 giảm 10k đơn từ 99k

FASPHAULSEP2 giảm 10k đơn từ 99k

FASPHAULSEP3 giảm 12% tối đa 30k đơn từ 99k

FASPHAULSEP4 giảm 12% tối đa 40k đơn từ 300k

► Voucher ưu đãi từ các shop bán.

► Săn deal đồng giá 1k, x9k các khung giờ.

► Săn mã 200k các khung giờ:

► 9H, 12H, 15H, 18H, 21h: Back mã FAHOT0109 giảm 200k đơn từ 0k

► Săn voucher 220k các khung giờ.

 

⭐️9. Tiêu dùng: Mở Shopee / Sale bách hoá online 1/9

COSLUX09 giảm 120k đơn từ 1500k

COSBAU100KSEP giảm 10% tối đa 100k đơn từ 300k

SMCMBBAUSEP giảm 5% tối đa 100k đơn từ 500k

SMCNEWSEP giảm 15% tối đa 60k đơn từ 199k

► Voucher ưu đãi từ các thương hiệu.

► Săn deal đồng giá 1k, x9k, quà 0đ

 

⭐️10. Đời sống: Mở Shopee / Quốc khánh sale thả phanh

LIFEMC2391C2 giảm 200k đơn từ 1500k

LIFEM0109500C giảm 12% tối đa 100k đơn từ 500k

LIFEM010999C giảm 12% tối đa 20k đơn từ 99k

LIFEBIKE giảm 10% tối đa 500k đơn từ 700k

► Quà tặng 0đ từ các shop bán.

► Săn deal đồng giá x8k, quà 0đ

► Săn voucher 100k, 200k các khung:

LIFEM0109500B giảm 100k đơn từ 500k

 

⭐️11. Công nghệ: Mở Shopee / Shopee Techzone 1/9

ELTECH9K giảm 9k đơn từ 9k

ELTECH19 giảm 10% tối đa 999k đơn từ 1000k

► Voucher ưu đãi từ các brand công nghệ.

 

⭐️12. Hàng quốc tế: Mở Shopee / Siêu sale quốc tế 1/9

CBZUBA19 giảm 10% tối đa 100k đơn từ 150k

► Voucher ưu đãi từ các shop bán.

► Săn deal đồng giá x9k.

► 12h, 21h: Săn voucher 100k đơn từ 300k

 

⭐️13. Shop xu hướng: Mở Shopee / Shop xu hướng 1/9

ELSKAM010923 giảm 8% tối đa 500k đơn từ 500k

ELSKAMISEPI23 giảm 8% tối đa 2000k đơn từ 500k

SKAMLSC20 giảm 10% tối đa 70k đơn từ 100k

► Voucher ưu đãi từ shop bán.

► Săn deal đồng giá 9k, 50k.

► Săn voucher tới 99k các khung.

 

⭐️14. Shop lên sàn mới: Mở Shopee / Shop mới lên sàn 1/9

NSF9P119 giảm 19k đơn từ 50k

NSF9P125 giảm 25k đơn từ 70k

NSF9P1FS giảm 20k đơn từ 55k

NSF9P1HB giảm 20k đơn từ 55k

NSF90130 giảm 30k đơn từ 85k

NSF90150 giảm 50k đơn từ 149k

NSF90120 giảm 20k đơn từ 55k

► Voucher ưu đãi từ các shop bán.

► Săn deal đồng giá 1k các khung giờ.

 

⭐️ 15. Tpbank x Shopee: Mở Shopee / Ưu đãi TPBank

TPBBOOK19 giảm 50% tối đa 100k cho thành viên Book Club

TPBMUM19 giảm 50% tối đa 100k cho thành viên Mum Club

 

⭐️16. Triệu phú xu: Mở Shopee / Triệu phú Shopee Tháng 8 

► Cơ hội trúng tới 80k xu.

 

⭐️17. Quà tặng Shopee:Mở Shopee / Quà tặng Shopee

► Thu thập vật phẩm đổi 10k xu