Mã Giảm giá Shopee Từ 9h-11h Thứ Bảy ngày 23/09

⭐️1. Khung giờ săn SALE:Mở Shopee / Khung giờ săn sale 23/9

► Lưu mã Miễn phí vận chuyển 10k/0đ tại banner.

► Săn SS Flip5:Mở Shopee / Chương trình Trúng 25 điện thoại 25/9

AFFDU86 giảm 30k đơn từ99k

AFFNHIEU giảm 15%, tối đa 88k đơn từ299k

AFFMUA giảm 15%, tối đa 50k đơn từ199k

AFFLON giảm 12%, tối đa 200k đơn từ750k

AFFGIAM giảm 12%, tối đa 99k đơn từ399k

 

⭐️2. Các voucher sẽ có trong Livestream:

🔔 Voucher có sẵn trong ví:Mở Shopee / Voucher trong ví

►0H, 12H, 18H: Mã giảm 25% tối đa 40k đơn từ 100k đã có trong ví voucher (12H, 18H là mã back lượt)

► 0H, 12H, 18H: Mã giảm 25% tối đa 20k đơn từ 50k đã có trong ví voucher (12H, 18H là mã back lượt)

► 0H, 12H, 18H: Mã giảm 25% tối đa 10k đơn từ 0k đã có trong ví voucher (12H, 18H là mã back lượt)

► 0H, 12H, 18H: Mã giảm 20k đơn từ 100k đã có trong ví voucher (12H, 18H là mã back lượt)

► 0H, 12H, 18H: Mã giảm 50% tối đa 25k đơn 0đ cho thời trang (12H, 18H là mã back lượt)

► 0H, 12H, 18H: Mã freeship giảm 25K đơn đơn từ 25K (12H, 18H là mã back lượt)

► 20H: Mã giảm 50% tối đa 25k đơn đơn từ 0đ toàn sàn shopee

► 20H: Mã giảm 15% tối đa 100k đơn đơn từ 100K toàn sàn shopee

► 20H: Mã giảm 100K đơn từ 400K toàn sàn shopee

 

⭐️3. Voucher trong ví User:Mở Shopee / Voucher trong ví

► Mã Miễn phí vận chuyển Live 25k/25k

► Mã Live 25%, tối đa 10k,20k,40k

► Mã Thời trang 50%, tối đa 25k

► Mã Toàn sàn 100k, 25k

 

⭐️ 4. Sale cuối tháng:Mở Shopee / Sale Lương Về 25/9

SPPP3SEP8K giảm 8k đơn từ120k

SPPP3SEP8KBL giảm 8k đơn từ120k

WCP2309 giảm 30%, tối đa 40k đơn từ120k

CBEL159 giảm 10%, tối đa 500k đơn từ500k

FMCGTTS30K giảm 30k đơn từ99k

HVBAU2 giảm 10%, tối đa 500k đơn từ500k

VISAELHA giảm 10%, tối đa 1m từ 500k

NSF9P330 giảm 30k đơn từ85k

NSF9P320 giảm 20k đơn từ55k

NSF9P3HB giảm 20k đơn từ50k

NSF9P3FS giảm 20k đơn từ50k

NSF92230 giảm 30k đơn từ85k

NSF92220 giảm 20k đơn từ55k

50DEPCOSHOPEET9 giảm 14%, tối đa 50k đơn từ299k [TT-LĐ]

DEPCOSHOPEE50K giảm 50k đơn từ350k [TT-LĐ]

DEPCOSHOPEE99K giảm 14%, tối đa 99k đơn từ600k [TT-LĐ]

DEPCOSHOPEE150K giảm 14%, tối đa 150k đơn từ800k [TT-LĐ]

 

⭐️5. Miễn phí vận chuyển: Mở Shopee / Mã Miễn phí vận chuyển

► Lưu thêm 1 mã Miễn phí vận chuyển tại banner.

 

⭐️6. Thời trang:Mở Shopee / Shopee Thời trang

FASPHAULSEP19 giảm 12%, tối đa 30k đơn từ99k

FASPHAULSEP20 giảm 12%, tối đa 40k đơn từ300k

 

⭐️7. Top deal hot trend: Mở Shopee / Bắt trend giá sốc

► Lưu thêm 1 mã Miễn phí vận chuyển tại banner.

► Xem thêm các ưu đãi shop bán.

 

⭐️8. Đường đua Shopee Xu: Mở Shopee / Chương trình Đường Đua Săn Xu T9

► Tham gia các minigame, cơ hội trúng tới 50k xu

 

⭐️9. Quà tặng Shopee:Mở Shopee / Quà tặng Shopee

► Thu thập vật phẩm đổi 10k xu