Mã Giảm giá Shopee Từ 9h - 21h Ngày THỨ 2 CHÍNH HÃNG 11/09

⭐️1. Khung giờ săn sale: Mở Shopee / Khung giờ săn sale 10/9

► Lưu 1 mã Freeship 10k đơn từ 0đ.

► Săn Samsung Flip 5: Mở Shopee / Siêu sale trúng siêu điện thoại

99SAN4TR2 giảm 15%, tối đa 4m từ 5m

 

⭐️2. Siêu sale T9: Mở Shopee / Siêu sale tháng 9

► 8h, 12h: Lưu trước trên banner + dùng mã giảm 40k đơn từ 250k

► 8h, 12h: Lưu trước trên banner + dùng mã giảm 10% tối đa 50k đơn từ 250k

► 8h, 12h: Lưu trước trên banner + dùng mã giảm 70k đơn từ 500k

 

⭐️3. Ưu đãi KOL - Mall: Mở Shopee / Ưu đãi từ KOL

► 12h: Lưu banner mã giảm 20% tối đa 40k đơn từ 99k

 

⭐️3. Các voucher sẽ có trong Livestream:

 

🔔3.1. Voucher có sẵn trong ví:Mở Shopee / Voucher trong ví

► 0H, 12H, 18H: Mã giảm 25% tối đa 40k đơn từ 100k đã có trong ví voucher (12H, 18H là mã back lượt)

► 0H, 12H, 18H: Mã giảm 25% tối đa 20k đơn từ 50k đã có trong ví voucher (12H, 18H là mã back lượt)

► 0H, 12H, 18H: Mã giảm 25% tối đa 10k đơn từ 0k đã có trong ví voucher (12H, 18H là mã back lượt)

► 0H, 12H, 18H: Mã giảm 20k đơn từ 100k đã có trong ví voucher (12H, 18H là mã back lượt)

► 0H, 12H, 18H: Mã freeship giảm 25K đơn đơn từ 25K

► 20H: Mã giảm 50% tối đa 25k đơn đơn từ 0đ toàn sàn shopee

► 20H: Mã giảm 20% tối đa 100k đơn đơn từ 100K toàn sàn shopee

► 20H: Mã giảm 100k đơn từ 400K toàn sàn shopee

 

⭐️4. Voucher trong ví User:

PETTTBAU giảm 8%, tối đa 30k đơn từ 150k

MKTTTBAU giảm 8%, tối đa 30k đơn từ 150k

HCTTBAU giảm 8%, tối đa 30k đơn từ 120k

HEALTHTTBAU giảm 10%, tối đa 30k đơn từ 120k

GROTTBAU giảm 8%, tối đa 30k đơn từ 120k

COSTTBAU giảm 10%, tối đa 30k đơn từ 120k

3PFBAU9 giảm 10%, tối đa 40k đơn từ 100k

VCXDPBL0910A giảm 8%, tối đa 100k đơn từ 120k

MSSEP12 giảm 12%, tối đa 150k đơn từ 50k

ELSS6B2 giảm 6%, tối đa 2000k đơn từ 3000k

ELAP6B2 giảm 6%, tối đa 2000k đơn từ 3000k

 

⭐️5. Siêu sale vẫn còn: Mở Shopee / Bật mí sale mở màn 9/9

SPPP1SEP8K giảm 8k đơn từ 120k thanh toán bằng Shopee Pay

► Voucher ưu đãi từ các thương hiệu.

 

⭐️6. Voucher Xtra: Mở Shopee / Ưu đãi Voucher Xtra

► Lưu mã giảm 10% tối đa 150k đơn từ 400k

► Lưu mã giảm 10% tối đa 100k đơn từ 120k

 

⭐️7. Thứ 2 chính hãng: Mở Shopee / Sale Ngày thứ 2 Chính Hãng 11/9

119VCX500K giảm 15% tối đa 500k đơn từ 1500k

119MUD99K giảm 12% tối đa 99k đơn từ 600k

119MUD70K giảm 10% tối đa 70k đơn từ 500k

119VCX100K giảm 10% tối đa 100k đơn từ 100k

119VCX150K giảm 10% tối đa 150k đơn từ 500k

MALLMONDAY119B giảm 12% tối đa 99k đơn từ 500k đã có trong ví voucher

MALLMONDAY119A giảm 12% tối đa 60k đơn từ 350k đã có trong ví voucher

119VCX150K giảm 10% tối đa 150k đơn từ 500k đã có trong ví voucher

119VCX100K giảm 10% tối đa 100k đơn từ 100k đã có trong ví voucher

119MUD99K giảm 12% tối đa 99k đơn từ 600k đã có trong ví voucher

119MUD70K giảm 10% tối đa 70k đơn từ 500k đã có trong ví voucher

► Voucher ưu đãi từ các thương hiệu.

 

⭐️ 8. Tech Zone:

ELTECH89giảm 7% tối đa 200k đơn từ 300k

► Voucher giảm tới 3m từ các brand.

 

⭐️9. Shop mới lên sàn: Mở Shopee / Siêu sale shop mới

NSF9P219 giảm 19k đơn từ 50k

NSF9P225 giảm 25k đơn từ 70k

► Voucher ưu đãi từ các shop bán.

 

⭐️10. Top deal hot trend: Mở Shopee / Bắt trend giá sốc

► Lưu thêm 1 mã Freeship tại banner.

► Xem thêm các ưu đãi shop bán.

 

⭐️11. Quà tặng Shopee: Mở Shopee / Quà tặng Shopee

 ► Thu thập vật phẩm đổi 10k xu