Mã Giảm giá Shopee Từ 9h - 11h Thứ Ba ngày 19/09

⭐️1. Khung giờ săn sale
AFFCY72 giảm 20%, tối đa 50k đơn từ 199k

 

⭐️2. Ưu đãi KOL: Mở Shopee / Ưu đãi từ KOL

► Lưu trên banner + dùng ngay mã giảm 20% tối đa 40k đơn từ 99k toàn sàn ShopeeMall

 

⭐️3. Các voucher sẽ có trong Livestream:
🔔 Voucher có sẵn trong ví:Mở Shopee / Voucher trong ví

►0H, 12H, 18H: Mã giảm 25% tối đa 40k đơn từ 100k đã có trong ví voucher (12H, 18H là mã back lượt)

► 0H, 12H, 18H: Mã giảm 25% tối đa 20k đơn từ 50k đã có trong ví voucher (12H, 18H là mã back lượt)

► 0H, 12H, 18H: Mã giảm 25% tối đa 10k đơn từ 0k đã có trong ví voucher (12H, 18H là mã back lượt)

► 0H, 12H, 18H: Mã giảm 20k đơn từ 100k đã có trong ví voucher (12H, 18H là mã back lượt)

► 0H, 12H, 18H: Mã giảm 50% tối đa 25k đơn 0đ cho thời trang (12H, 18H là mã back lượt)

► 0H, 12H, 18H: Mã freeship giảm 25K đơn đơn từ 25K (12H, 18H là mã back lượt)

► 20H: Mã giảm 50% tối đa 25k đơn đơn từ 0đ toàn sàn shopee

► 20H: Mã giảm 15% tối đa 100k đơn đơn từ 100K toàn sàn shopee .

 

⭐️4. Voucher trong ví User: Mở Shopee / Voucher trong ví

a. Voucher trong ví User:

► Mã MPVC Live 25k/25k

► Mã Live 25%, tối đa 10k,20k,40k

► Mã TT - LĐ giảm 10%, tối đa tới 70k

199HB70K3 giảm 12%, tối đa 70k đơn từ 500k

199HB70K2 giảm 12%, tối đa 70k đơn từ 500k

199HB70K1 giảm 12%, tối đa 70k đơn từ 500k

199HB40K3 giảm 10%, tối đa 40k đơn từ 250k

199HB40K2 giảm 10%, tối đa 40k đơn từ 250k

199HB40K1 giảm 10%, tối đa 40k đơn từ 250k

 

b. Một số mã khác:

SPPP2SEP8K giảm 8k đơn từ 120k

WCP2309 giảm 30%, tối đa 40k đơn từ 120k

CBEL159 giảm 10%, tối đa 500k đơn từ 500k

FMCGTTS30K giảm 30k đơn từ 99k

HVBAU2 giảm 10%, tối đa 500k đơn từ 500k

NSF9P1HB giảm 20k đơn từ 55k

NSF9P1FS giảm 20k đơn từ 55k

NSF9P225 giảm 25k đơn từ 70k

NSF9P219 giảm 19k đơn từ 50k

NSF91530 giảm 30k đơn từ 85k

NSF91520 giảm 20k đơn từ 55k

 

c. Áp dụng mọi sp TT - LĐ:

99DEPCOSHOPEE giảm 14%, tối đa 99k đơn từ 499k

50DEPCOSHOPEET9 giảm 14%, tối đa 50k đơn từ 299k

 

⭐️5. Mỹ phẩm: Mở Shopee / Sale các sản phẩm chăm sóc tóc 19/9

COSMS19 giảm 10%, tối đa 200k đơn từ 350k

COS50K19 giảm 10%, tối đa 50k đơn từ 250k

COSMALL19 giảm 12%, tối đa 200k đơn từ 400k

COSPER50K19 giảm 10%, tối đa 50k đơn từ 250k

COSPERMALL19 giảm 12%, tối đa 200k đơn từ 400k

COSPERMS19 giảm 10%, tối đa 200k đơn từ 350k

► Voucher ưu đãi từ các shop bán.

► Săn deal đồng giá x9k.

► Săn voucher 100k Mỹ phẩm các khung:

► Săn voucher shop bán 30k:

DUOC28065 (mã shop) giảm 30k đơn từ 0k

VUBI0109 (mã shop) giảm 30k đơn từ 0k

LOLU30 (mã shop) giảm 30k đơn từ 0k

LOLI30K0D (mã shop) giảm 30k đơn từ 0k

BUIH30K19 (mã shop) giảm 30k đơn từ 0k

PRETTY30A (mã shop) giảm 30k đơn từ 0k

PANATUE19 (mã shop) giảm 30k đơn từ 0k

NERMAN0D (mã shop) giảm 30k đơn từ 0k

HALO0D (mã shop) giảm 30k đơn từ 0k

ETIA304 (mã shop) giảm 30k đơn từ 30k

GENZ30K19 (mã shop) giảm 30k đơn từ 0k

 

⭐️6. Thời trang - Mall: Mở Shopee / Sale Shop Thời Trang Mall

FATREND19 giảm 10%, tối đa 30k đơn từ 99k

FADEP19 giảm 10k đơn từ 99k

► Voucher ưu đãi từ các shop bán.

► Săn deal đồng giá x9k.

► Săn voucher tới 200k các khung:

 

⭐️7. Hobby Zone: Mở Shopee / Sale Shopee Hobby Zone 19/9

LIFEHOBBY50K giảm 10%, tối đa 50k đơn từ 200k

LIFEHZ950K giảm 10%, tối đa 50k đơn từ 350k

LIFEHZ920K giảm 10%, tối đa 20k đơn từ 99k

LIFEHOBBY15K giảm 15k đơn từ 99k

LIFEHZ920K giảm 10%, tối đa 20k đơn từ 99k ( có sẵn trong ví )

LIFEHZ950K giảm 10%, tối đa 50k đơn từ 350k ( có sẵn trong ví )

► Thêm 1 mã MPVC 30/150k trong ví.

► Voucher ưu đãi từ các shop bán.

 

⭐️8. Tech Zone: Mở Shopee / Sale Shopee Techzone 19/9

VISAELHA giảm 10%, tối đa 1000k đơn từ 500k

► Voucher ưu đãi từ các brand.

 

⭐️9. Top deal hot trend: Mở Shopee / Bắt trend giá sốc

► Lưu thêm 1 mã MPVC tại banner.

► Xem thêm các ưu đãi shop bán.

 

⭐️10. Từ Unilever: Mở Shopee / Siêu Sale Unilever 19/9

UHC199 giảm 7%, tối đa 28k đơn từ 389k

UHB199199 giảm 5%, tối đa 10k đơn từ 199k

UHB199299 giảm 5%, tối đa 15k đơn từ 299k

UHB199349 giảm 5%, tối đa 20k đơn từ 349k

UHB199499 giảm 6%, tối đa 30k đơn từ 499k

► Quà tặng 0đ cho các đơn hàng.

 

⭐️11. Từ CPD: Mở Shopee / Sale Loreal Paris, Maybelline 19/9

COSCPD3 giảm 15%, tối đa 150k đơn từ 500k ( có sẵn trong ví )

COSCPD2 giảm 12%, tối đa 100k đơn từ 350k ( có sẵn trong ví )

COSCPD1 giảm 10%, tối đa 60k đơn từ 200k ( có sẵn trong ví )

LORE9LP50 giảm 50k đơn từ 350k

LORE9LP80 giảm 80k đơn từ 450k

GARN50SBD giảm 12%, tối đa 50k đơn từ 339k

GARN20SBD giảm 25k đơn từ 249k

MAYBMG100 giảm 15%, tối đa 100k đơn từ 299k

MAYBMG110 giảm 18%, tối đa 110k đơn từ 399k

► Thanh toán qua Visa giảm thêm 50k/400k

► Quà tặng 0đ cho các đơn hàng.

► Săn voucher 100k các khung - Mã pi:

SACDEAL0D giảm 100k đơn từ 350k🔥

 

⭐️12. Từ O.two.o: Mở Shopee / Shop O.TWO.O

OTWO91930 giảm 30%, tối đa 20k đơn từ 50k

 

⭐️13. Đường đua Shopee Xu: Mở Shopee / Chương trình Đường Đua Săn Xu T9

► Tham gia các minigame, cơ hội trúng tới 50k xu

 

⭐️14. Quà tặng Shopee: Mở Shopee / Quà tặng Shopee

 ► Thu thập vật phẩm đổi 10k xu