Mã giảm giá Shopee Lúc 15h - 21h Ngày 03/09

⭐️1. Khung giờ săn sale: Mở Shopee / Khung giờ săn sale 2/9

► Săn voucher các khung giờ.

► Săn điện thoại Samsung Z Flip 5: Mở Shopee / Siêu sale trúng siêu điện thoại

► Lưu 1 mã MPVC 10k đơn từ 0đ.

AFFUX14 giảm 30k đơn từ 99k (lọc user)

AFFCLGK3 giảm 35k đơn từ 130k

AFFCLTW6 giảm 40k đơn từ 199k
1394000K giảm 15% tối đa 4m từ 5m (Mã áp toàn sàn - Có thể back hoặc không)

 

⭐️2. Các voucher sẽ có trong Livestream:

🔔2.1. Voucher có sẵn trong ví:Mở Shopee / Voucher trong ví

► Mã giảm 25% tối đa 40k đơn từ 100k đã có trong ví voucher (back lượt lúc 18H)

► Mã giảm 25% tối đa 20k đơn từ 50k đã có trong ví voucher (back lượt lúc 18H)

► Mã giảm 25% tối đa 10k đơn từ 0k đã có trong ví voucher (back lượt lúc 18H)

► Mã giảm 20k đơn từ 100k đã có trong ví voucher (back lượt lúc 18H)

► Mã freeship giảm 25K đơn đơn từ 25K (back lượt lúc 18H)

► 20H: Mã giảm 50% tối đa 25k đơn đơn từ 0đ toàn sàn toàn sàn shopee

► 20H: Mã giảm 20% tối đa 100k đơn đơn từ 100K toàn sàn toàn sàn shopee

► 20H: Mã giảm 100k đơn từ 400K toàn sàn toàn sàn shopee)

► 20H: Mã freeship giảm 25k đơn 25k

 

⭐️3. Siêu sale 9.9: Mở Shopee / Bật mí sale mở màn 9/9

SPPP1SEP8K giảm 8k đơn từ 120k

► Voucher ưu đãi từ các thương hiệu.

 

⭐️4. Ưu đãi từ KOL: Mở Shopee / Ưu đãi từ KOL

►15H, 18H, 21H: Mã 20% tối đa 60K đơn 150K cho Làm đẹp & Thời trang

 

⭐️5. Quốc tế: Mở Shopee / Sale Quốc tế 3/9

HVBAU giảm 12% tối đa 500k đơn từ 500k

► Voucher ưu đãi từ các shop q.tế

► Săn deal đồng giá x9k

 

⭐️6. Tech Zone: Mở Shopee / Shopee Techzone 3/9

ELCLGAME giảm 10% tối đa 3000k đơn từ 9000k

ELCL99 giảm 10% tối đa 1000k đơn từ 300k

► Voucher ưu đãi từ các brand.

 

⭐️7. Top deal hot trend: Mở Shopee / Bắt trend giá sốc

0109BATTREND80K giảm 12% tối đa 80k đơn từ 250k

0109BATTREND20K giảm 20k đơn từ 150k

► Lưu thêm 1 mã MPVC tại banner.

► Xem thêm các ưu đãi shop bán.

 

⭐️8. Từ CPD: Mở Shopee / Sale Loreal và Maybelline 3/9

► 21h: SACC21H giảm 100k đơn từ 350k

GARN50SEP giảm 10% tối đa 50k đơn từ 339k

GARN20SEP giảm 20k đơn từ 249k

LORE9LP50 giảm 50k đơn từ 350k

MAYB39152 giảm 15% tối đa 100k đơn từ 299k

LORE9LP80 giảm 80k đơn từ 450k

MAYB3918 giảm 15% tối đa 110k đơn từ 399k

► Quà tặng 0đ cho các đơn hàng.

 

⭐️9. Quà tặng Shopee:Mở Shopee / Quà tặng Shopee

► Thu thập vật phẩm đổi 10k xu