Mã Giảm giá Shopee Lúc 0H Thứ Sáu ngày Siêu Thương Hiệu 29/09

⭐️1. Khung giờ săn SALE: Mở Shopee / Khung giờ săn sale 29/09

► Lưu mã Freeship 10k/0đ tại banner.

► Săn ưu đãi các khung giờ.

► 0h: AFFUNGF2 giảm 50k đơn từ 150k cho shop nỗi bật

► 0h: AFFGG6 giảm 30k đơn từ 99k cho shop nỗi bật

► 0h: AFFEV48 giảm 20% tối đa 50k đơn từ 199k cho shop nỗi bật

AFFPJ39 giảm 15%, tối đa 99k đơn từ 399k áp cho shop nổi bật

AFFGI60 giảm 15%, tối đa 68k đơn từ 299k áp cho shop nổi bật

AFFEV16 giảm 25k đơn từ 99k áp cho shop nổi bật

DEPCOSHOPEE50K giảm 50K đơn từ 350k áp cho làm đẹp

DEPCOSHOPEE99K giảm 14%, tối đa 99K đơn từ 600k áp cho làm đẹp

DEPCOSHOPEE150K giảm 14%, tối đa 150K đơn từ 800k áp cho làm đẹp

SHOPEETANG100K giảm 14%, tối đa 100K đơn từ 500k áp cho toàn sàn

T9SHOPEE100K giảm 100K đơn từ 799k áp cho toàn sàn

CHAOSALE1010 giảm 100K đơn từ 799k áp cho toàn sàn

 

⭐️2. Ưu đãi KOL: Mở Shopee / Ưu đãi từ KOL

► Lưu trên banner + dùng ngay mã giảm 20% tối đa 40k đơn từ 99k cho Làm đẹp

► Lưu trên banner mã giảm 30k đơn từ 99k

 

⭐️3. Các voucher sẽ có trong Livestream:

🔔 Voucher có sẵn trong ví:Mở Shopee / Voucher trong ví

►0H, 12H, 18H: Mã giảm 25% tối đa 40k đơn từ 100k đã có trong ví voucher (12H, 18H là mã back lượt)

► 0H, 12H, 18H: Mã giảm 25% tối đa 20k đơn từ 50k đã có trong ví voucher (12H, 18H là mã back lượt)

► 0H, 12H, 18H: Mã giảm 25% tối đa 10k đơn từ 0k đã có trong ví voucher (12H, 18H là mã back lượt)

► 0H, 12H, 18H: Mã giảm 20k đơn từ 100k đã có trong ví voucher (12H, 18H là mã back lượt)

► 0H, 12H, 18H: Mã giảm 50% tối đa 25k đơn 0đ cho thời trang (12H, 18H là mã back lượt)

► 0H, 12H, 18H: Mã freeship giảm 25K đơn đơn từ 25K (12H, 18H là mã back lượt)
► 11H: Mã giảm 50% tối đa 25k đơn đơn từ 0đ toàn sàn shopee (20H back lượt)

► 11H: Mã giảm 80K đơn từ 400K toàn sàn shopee (20H back lượt)

► 20H: Mã giảm 15% tối đa 100k đơn đơn từ 100K toàn sàn shopee

⭐️4. Sale mở màn 10.10: Mở Shopee / Siêu Sale 10/10

SPPP3SEP8K giảm 8k đơn từ 120k áp dụng cho thanh toàn bằng ShopeePay

SPPP3SEP8KBL giảm 8k đơn từ 120k áp dụng cho thanh toàn bằng ShopeePay

WCP2309 giảm 30%, tối đa 40k đơn từ 120k áp cho thời trang

CBEL159 giảm 10%, tối đa 500k đơn từ 500k áp cho hàng quốc tế

FMCGTTS30K giảm 30k đơn từ 99k áp cho tiêu dùng nhanh

HVBAU2 giảm 10%, tối đa 500k đơn từ 500k áp cho đời sống

VISAELHA giảm 10%, tối đa 1m từ 500k áp cho điện tử

 

⭐️5. Top deal hot trend: Mở Shopee / Bắt trend giá sốc

2609BATTREND20K1 giảm 20K đơn từ 150k

2609BATTREND80K1 giảm 12%, tối đa 80K đơn từ 250k

2609BATTREND70K1 giảm 10%, tối đa 70K đơn từ 300k

► Lưu thêm 1 mã Freeship tại banner.

► Xem thêm các ưu đãi shop bán.

 

⭐️6. Thời trang: Mở Shopee / Sale thời trang 29/09

NSF9P3FS giảm 20k đơn từ 50k

FADAY2909 giảm 10k đơn từ 99k

FAFRI2909 giảm 15% tối đa 30k đơn từ 150k

299FA40K3 giảm 12% tối đa 40k đơn từ 250k có sẵn trong ví voucher

299FA40K2 giảm 12% tối đa 40k đơn từ 250k có sẵn trong ví voucher

299FA40K1 giảm 12% tối đa 40k đơn từ 250k có sẵn trong ví voucher

299FA25K3 giảm 10% tối đa 25k đơn từ 99k có sẵn trong ví voucher

299FA25K2 giảm 10% tối đa 25k đơn từ 99k có sẵn trong ví voucher

299FA25K1 giảm 10% tối đa 25k đơn từ 99k có sẵn trong ví voucher

► Voucher ưu đãi từ các shop bán.

► Săn deal đồng giá x9k.

► Săn voucher thời trang 50k, 200k

► 0h: FAHIGH299 giảm 200k đơn từ 0k

► 0h: FAHOT299 giảm 50k đơn từ 0k

► Săn voucher 200k shop bán các khung:

► 0h: YUUMY299 (mã shop) giảm 50% tối đa 100k đơn từ 200k

► 0h: LAMY299KA (mã shop) giảm 299k đơn từ 0k

 

⭐️6. Mall mới lên: Mở Shopee / Sale thương hiệu mới 29/09

ICBFRI15 giảm 10% tối đa 15k đơn từ 0k

ICBFRI25 giảm 25k đơn từ 149k

ICBFRI300 giảm 10% tối đa 300k đơn từ 250k

► Voucher ưu đãi từ các shop bán.

► Săn deal 1k, đồng giá x9k

 

⭐️7. Shop mới lên: Mở Shopee / Shop mới lên sàn 29/09

NSF9P330 giảm 30k đơn từ 85k áp cho shop mới lên sàn

NSF9P320 giảm 20k đơn từ 55k áp cho shop mới lên sàn

NSF9P3HB giảm 20k đơn từ 50k áp cho shop mới lên sàn

NSF9P3FS giảm 20k đơn từ 50k áp cho shop mới lên sàn

NSF92230 giảm 30k đơn từ 85k áp cho shop mới lên sàn

NSF92220 giảm 20k đơn từ 55k áp cho shop mới lên sàn.

 

⭐️8. Tpbank x Shopee: Mở Shopee / Ưu đãi TPBank

TPBMUM299 giảm 50% tối đa 100k cho thành viên Mum Club

TPBBOOK299 giảm 50% tối đa 100k cho thành viênBook Club

 

⭐️9. Ưu đãi brand: Mở Shopee / Sale thương hiệu 29/09

POLOSBD70 (mã shop) giảm 70k đơn từ 600k

POLOSD100 (mã shop) giảm 100k đơn từ 1000k

MABRSBD4 (mã shop) giảm 15% tối đa 30k đơn từ 99k

MABRSBD5 (mã shop) giảm 15% tối đa 50k đơn từ 250k

MABRSBD6 (mã shop) giảm 15% tối đa 75k đơn từ 500k

MABRSBD7 (mã shop) giảm 150k đơn từ 1000k

PANA9OE19 (mã shop) giảm 14% tối đa 600k đơn từ 3000k

PANA9OE18 (mã shop) giảm 12% tối đa 250k đơn từ 1000k

► Voucher ưu đãi khác từ brand.

► 0h: JOHN29093 (mã shop) giảm 100k đơn từ 300k

 

⭐️10. Vui trung thu: Mở Shopee / Vui Tết Trung Thu Săn Xu

► Tham gia các minigame, cơ hội trúng tới 100k xu

 

⭐️11. Quà tặng Shopee: Mở Shopee / Quà tặng Shopee

 ► Thu thập vật phẩm đổi 10k xu