Mã Giảm giá Shopee Lúc 0H Thứ 2 Chính Hãng ngày 18/09

⭐️1. Thứ 2 chính Hãng: Mở Shopee / Mã Miễn phí vận chuyển

Lưu 1 mã MPVC 10k đơn từ 0đ.

►0h: AFFPU95 giảm 30k đơn từ 99k

►0h: AFFDN16 giảm 20% tối đa 50k đơn từ 199k

189VCX500K giảm 15% tối đa 500k đơn từ 1500k

MALLMONDAY189B giảm 12% tối đa 99k đơn từ 500k đã có sẵn trong ví

MALLMONDAY189A giảm 12% tối đa 60k đơn từ 350k đã có sẵn trong ví

189MUD70K giảm 10% tối đa 70k đơn từ 500k đã có sẵn trong ví

189MUD99K giảm 12% tối đa 99k đơn từ 600k đã có sẵn trong ví

189VCX100K giảm 10% tối đa 100k đơn từ 100k đã có sẵn trong ví

189VCX150K giảm 10% tối đa 150k đơn từ 500k đã có sẵn trong ví

► Voucher ưu đãi từ các thương hiệu.

 

⭐️2. Ưu đãi KOL: Mở Shopee / Ưu đãi từ KOL

► 0h: Lưu trên banner + dùng ngay mã giảm 20% tối đa 40k đơn từ 99k toàn sàn ShopeeMall

 

⭐️3. Voucher Xtra: Mở Shopee / Ưu đãi Voucher Xtra

► Lưu mã giảm 10% tối đa 150k đơn từ 400k

► Lưu mã giảm 10% tối đa 100k đơn từ 120k

 

⭐️4. Siêu Sale T9: Mở Shopee / Siêu sale tháng 9

► Mã giảm 70k đơn từ 500k cho ShopeeMall

► Mã giảm 40k đơn từ 250k cho ShopeeMall

► Mã giảm 10% tối đa 50k đơn từ 250k cho ShopeeMall

 

⭐️5. Các voucher sẽ có trong Livestream:
🔔 Voucher có sẵn trong ví:Mở Shopee / Voucher trong ví

►0H, 12H, 18H: Mã giảm 25% tối đa 40k đơn từ 100k đã có trong ví voucher (12H, 18H là mã back lượt)

► 0H, 12H, 18H: Mã giảm 25% tối đa 20k đơn từ 50k đã có trong ví voucher (12H, 18H là mã back lượt)

► 0H, 12H, 18H: Mã giảm 25% tối đa 10k đơn từ 0k đã có trong ví voucher (12H, 18H là mã back lượt)

► 0H, 12H, 18H: Mã giảm 20k đơn từ 100k đã có trong ví voucher (12H, 18H là mã back lượt)

► 0H, 12H, 18H: Mã giảm 50% tối đa 25k đơn 0đ cho thời trang (12H, 18H là mã back lượt)

► 0H, 12H, 18H: Mã freeship giảm 25K đơn đơn từ 25K (12H, 18H là mã back lượt)

► 20H: Mã giảm 50% tối đa 25k đơn đơn từ 0đ toàn sàn shopee

► 20H: Mã giảm 15% tối đa 100k đơn đơn từ 100K toàn sàn shopee .

 

⭐️6. Voucher trong ví User: Mở Shopee / Voucher trong ví

► Mã MPVC Live 25k/25k

ELSS8MU11 giảm 8% tối đa 2500k đơn từ 3000k

ELAP8MU11 giảm 8% tối đa 2500k đơn từ 3000k

VCXDPBLBU0918A2 giảm 10% tối đa 100k đơn từ 120k

VCXDPBHH0918A giảm 10% tối đa 500k đơn từ 1500k

VCXDPBCBL0918A giảm 8% tối đa 100k đơn từ 75k

VCXDPBL0918A2 giảm 8% tối đa 100k đơn từ 120k

VCXDPBL0918A1 giảm 8% tối đa 100k đơn từ 120k

VCXDPBHBU0918A giảm 12% tối đa 150k đơn từ 400k

VCXDPBH0918A giảm 10% tối đa 150k đơn từ 400k

VCXDPBLBU0918A1 giảm 10% tối đa 100k đơn từ 120k

 

📌 b. Một số mã khác:

SPPP2SEP8K giảm 8k đơn từ 120k

WCP2309 giảm 30% tối đa 40k đơn từ 120k

CB159 giảm 10% tối đa 500k đơn từ 500k

FMCGTTS30K giảm 30k đơn từ 99k

HVBAU2 giảm 10% tối đa 500k đơn từ 500k

NSF9P1HB giảm 20k đơn từ 55k

NSF9P1FS giảm 20k đơn từ 55k

NSF9P225 giảm 25k đơn từ 70k

NSF9P219 giảm 19k đơn từ 50k

NSF91530 giảm 30k đơn từ 85k

NSF91520 giảm 20k đơn từ 55k

 

📌 c. Áp dụng mọi sp Thời Trang - Làm Đẹp:

99DEPCOSHOPEE giảm 14% tối đa 99k đơn từ 499k

50DEPCOSHOPEET9 giảm 14% tối đa 50k đơn từ 299k

.

⭐️6. Quốc tế: Mở Shopee / Sale hàng quốc tế 18/9

CB1892 giảm 10% tối đa 70k đơn từ 300k

CB1891 giảm 10k đơn từ 100k

HVBAU2 giảm 10% tối đa 500k đơn từ 500k

► Voucher ưu đãi từ các shop bán.

► Săn deal đồng giá x9k.

► Săn voucher 100k các khung giờ:

► 0h: CB1893 giảm 100k đơn từ 300k

 

⭐️7. Tech Zone: Mở Shopee / Ưu đãi Shopee Techzone 18/9

ELTECH189 giảm 5% tối đa 300k đơn từ 200k

► Voucher ưu đãi từ các brand.

 

⭐️8. Từ CIMB: Mở Shopee / Ưu đãi CIMB Bank

► Giảm 30k đơn từ 150k qua thẻ CIMB

 

⭐️9. Shopee Kỳ thú: Mở Shopee / Chương trình Shopee Kỳ thú T9

► Sưu tập trứng đổi vp, xu.

 

⭐️10. Từ Obagi: Mở Shopee / Shop Obagi

OBAGIML189 giảm 10% tối đa 300k đơn từ 250k

► Voucher giảm 50k, 100k đơn từ shop bán.

► Ưu đãi mua 1 được 3, mua 1 được 4

 

⭐️11. Top deal hot trend: Mở Shopee / Bắt trend giá sốc

► Lưu thêm 1 mã MPVC tại banner.

► Xem thêm các ưu đãi shop bán.

 

⭐️12. Quà tặng Shopee: Mở Shopee / Quà tặng Shopee

 ► Thu thập vật phẩm đổi 10k xu