31+ Mã săn Shopee Từ 9H 21H Thứ Tư Freeship 18/10

⭐️1. Khung giờ săn sale:

AFFXD89 giảm 20%, tối đa 30k đơn từ 99k

AFFUNNZ1 giảm 40k đơn từ 150k

AFFLU18 giảm 30k đơn từ 99k

 

⭐️2. Ưu đãi KOL: Mở Shopee / Ưu đãi từ KOL

► Lưu trên banner + dùng ngay mã giảm 20%, tối đa 40k đơn từ 99k

 

⭐️3. Các voucher sẽ có trong Livestream:

🔔 Voucher có sẵn trong ví:Mở Shopee / Voucher trong ví

► 0H: Mã giảm 60K đơn từ 250K toàn sàn shopee (lọc user)

► 0H, 12H, 18H: Mã freeship giảm 25K đơn từ 25K (12H, 18H là mã back lượt)

► 0H, 12H, 18H: Mã giảm 20% tối đa 40k đơn từ 100k áp Thời Trang & Làm đẹp đã có trong ví voucher (12H, 18H là mã back lượt)

► 0H, 12H, 18H: Mã giảm 25% tối đa 20k đơn từ 50k đã có trong ví voucher (12H, 18H là mã back lượt)

► 0H, 12H, 18H: Mã giảm 25% tối đa 10k đơn từ 0k đã có trong ví voucher (12H, 18H là mã back lượt)

► 0H, 12H, 18H: Mã giảm 50% tối đa 25k đơn 0đ cho thời trang (12H, 18H là mã back lượt)

► 11H: Mã giảm 50% tối đa 25k đơn từ 0đ toàn sàn shopee (12H, 18H, 20H back lượt)

► 11H: Mã giảm 80K đơn từ 400K toàn sàn shopee (12H, 18H, 20H back lượt)

► 11H: Mã giảm 15% tối đa 70k đơn từ 100K toàn sàn shopee (12H, 18H, 20H back lượt)

 

⭐️4. Một số mã khác:

 📌a. Voucher trong ví User: Mở Shopee / Voucher trong ví

► Mã Freeship Live 25k/25k

► Mã Live giảm tới 80k

► Mã Làm đẹp - Thời trang tới 70k

1810GIAM150K2C giảm 10%, tối đa 150k đơn từ 750k

1810GIAM200K2C giảm 12%, tối đa 200k đơn từ 1000k

1810GIAM200K1C giảm 12%, tối đa 200k đơn từ 1000k

1810GIAM200K1A giảm 12%, tối đa 200k đơn từ 1000k

1810GIAM200K2A giảm 12%, tối đa 200k đơn từ 1000k

1810GIAM150K2A giảm 10%, tối đa 150k đơn từ 750k

1810GIAM150K1A giảm 10%, tối đa 150k đơn từ 750k

1810GIAM150K1C giảm 10%, tối đa 150k đơn từ 750k

1810GIAM50K1C giảm 10%, tối đa 50k đơn từ 250k

1810GIAM50K2C giảm 10%, tối đa 50k đơn từ 250k

1810GIAM50K1A giảm 10%, tối đa 50k đơn từ 250k

1810GIAM50K2A giảm 10%, tối đa 50k đơn từ 250k

SMCWED1 giảm 12%, tối đa 100k đơn từ 300k

 

📌b. Các mã khác:

SHOPEETANG30K giảm 30k đơn từ 199k

15SHOPEE1510 giảm 15k đơn từ 100k

SPPP2OCT8K giảm 8k đơn từ 120k

NSF10P1HB giảm 20k đơn từ 55k

NSF10P1FS giảm 20k đơn từ 55k

NSF10P225 giảm 25k đơn từ 70k

NSF10P230 giảm 30k đơn từ 85k

NSF101340 giảm 40k đơn từ 129k

NSF101330 giảm 30k đơn từ 85k

NSF101320 giảm 20k đơn từ 50k

NSF10RE1 giảm 30k đơn từ 99k

NSF10RE2 giảm 50k đơn từ 149k

NSF10RE3 giảm 90k đơn từ 299k

 

⭐️5. Miễn phí vận chuyển: Mở Shopee / Mã Miễn Phí Vận Chuyển 18/10

► Thêm nhiều mã Freeship trong ví user.

 

⭐️6. Quốc tế: Mở Shopee / Sale Hàng Quốc Tế 18/10

CBSD2 giảm 10%, tối đa 70k đơn từ 300k

CBSD1 giảm 10k đơn từ 100k

► Voucher ưu đãi đơn từ các shop bán

► Săn deal giảm tới 50%, deal x9k

► Săn voucher 100k các khung:

► 12h: CBSD4 giảm 100k đơn từ 300k 🔥

 

⭐️7. Đời sống: Mở Shopee / Sale Shopee HobbyZone 18/10

LIFEHOBBY1050KD giảm 10%, tối đa 50k đơn từ 350k

LIFEHOBBY1020K giảm 10%, tối đa 20k đơn từ 99k

LIFEHOBBY1050K giảm 10%, tối đa 50k đơn từ 200k

LIFEHOBBY1015K giảm 15k đơn từ 99k

► Voucher ưu đãi đơn từ các shop bán.

► Săn deal giảm tới 50%, quà 0đ

► Săn mã tới 50k trong live.

 

⭐️8. Top deal hot trend: Mở Shopee / Bắt trend giá sốc

► Lưu thêm 1 mã Freeship tại banner.

► Xem thêm các ưu đãi shop bán.

 

⭐️9. Từ Unilever: Mở Shopee / Sale Unilever 17/10

SSHCSBD18 giảm 10%, tối đa 35k đơn từ 349k

SSHCSBD17 giảm 8%, tối đa 25k đơn từ 299k

UHB1810199 giảm 8%, tối đa 20k đơn từ 199k

UHB1810249 giảm 10%, tối đa 30k đơn từ 249k

UHB191034 giảm 5%, tối đa 20k đơn từ 349k

UHC1910 giảm 7%, tối đa 28k đơn từ 389k

UHB1949 giảm 10%, tối đa 50k đơn từ 499k

UHB1849 giảm 10%, tối đa 50k đơn từ 499k

UHC1810 giảm 7%, tối đa 28k đơn từ 389k

UHB181019 giảm 5%, tối đa 10k đơn từ 199k

UHB181034 giảm 5%, tối đa 20k đơn từ 349k

► Quà tặng 0đ cho các đơn hàng.

 

⭐️10. Đóa hoa hồng: Mở Shopee / Chương trình Đoá Hoa Hồng

► Cơ hội trúng tới 50k xu mỗi ngày

 

⭐️11. Quà tặng Shopee: Mở Shopee / Quà tặng Shopee

► Thu thập vật phẩm đổi 10k xu